เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ FETP Taiwan เยี่ยมชม

เจ้าหน้าที่ FETP Taiwan เยี่ยมชม

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม JICA สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะ ให้การต้อนรับ Dr. Wan Chin Chen, Director of Taiwan FETP และ Ms. Yi Pin Lee, One Health Project Coordinator เจ้าหน้าที่จากโครงการ Field Epidemiology Training Program (FETP) of Taiwan Center for Disease Control (CDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินโครงการภายใต้ One Health Project โรคติดต่อระหว่างคนสู่สัตว์ จำนวน 2 คน พร้อมด้วยผู้ติดตามจากกรมปศุสัตว์อีก 2 คน เข้าเยี่ยมชมโครงการ Field Epidemiology Training Program for Veterinarian (FETP Thailand) ด้านการฝึกอบรมแพทย์และสัตวแพทย์ในภูมิภาค

ในการนี้เข้าหารือกับ สพ.ญ.มนยา เอกทัตร์ FETPV mentors น.สพ.อิสระ สิริกนก น.สพ.เอกรินทร์ คงขำ สพ.ญ. ดร.รุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ สพ.ญ. นันทพร วันดี และ สพ.ญ.ภัทริน โอภาสชัยทัตต์ FETPV alumni ในหัวข้อ FETPV Activities และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา และกลุ่มพยาธิวิทยาอีกด้วย
ข่าว – อรพรรณ / ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ FETP Taiwan เยี่ยมชม