หน้าแรก พัสดุ-งบประมาณ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [คว.ศทช.2/2560] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding

[คว.ศทช.2/2560] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding


รับเอกสารวันที่ 20 - 27 กันยายน 2559 ยื่นข้อเสนอทางเทคนิควันที่ 5 ตุลาคม 2559

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัสดุ-งบประมาณ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [คว.ศทช.2/2560] สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี e-bidding