เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร Biosafety & Biosecurity อบรมหลักสูตรความปลอดภัยมั่นคงทางชีวภาพ

อบรมหลักสูตรความปลอดภัยมั่นคงทางชีวภาพ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยมั่นคงทางชีวภาพ


รูปภาพเพิ่มเติม
ภาพ :ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร Biosafety & Biosecurity อบรมหลักสูตรความปลอดภัยมั่นคงทางชีวภาพ