ประกาศพัสดุ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก จำนวน 9 รายการ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลราคาได้ วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

เมนูย่อย

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564

โดยมีสัตวแพทย์หญิง ดร.ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์ จิระธันห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยาฯ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม JICA สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
รูปภาพเพิ่มเติม


ภาพ/ข่าว ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ชญานี เจนพานิชย์ 2564 กุมภาพันธ์
ศัตรูจิ้งหรืค (Cricket enemies) นพพร โต๊ะมี 2563 ธันวาคม
ผึ้งชันโรง (Stingless Bee) วริษา เกตุพันธุ์ 2563 ตุลาคม


สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติDLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home