เมนูย่อย

หน้าแรก พัสดุ-งบประมาณ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 92 รายการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 92 รายการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จำหน่ายพัสดุชำรุด โดยขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา จำนวน 92 รายการ ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและดูสภาพได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก วันที่ 10 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัสดุ-งบประมาณ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 92 รายการ