เมนูย่อย

หน้าแรก พัสดุ-งบประมาณ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จำหน่ายพัสดุชำรุด โดยขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา จำนวน 89 รายการ

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จำหน่ายพัสดุชำรุด โดยขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา จำนวน 89 รายการ

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จำหน่ายพัสดุชำรุด โดยขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา จำนวน 89 รายการ ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและดูสภาพได้ที่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัสดุ-งบประมาณ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จำหน่ายพัสดุชำรุด โดยขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา จำนวน 89 รายการ