เมนูย่อย

หน้าแรก พัสดุ-งบประมาณ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัฑ์วิทยาศาสตร์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จำนวน 14 รายการ

ประกวดราคาซื้อครุภัฑ์วิทยาศาสตร์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จำนวน 14 รายการ

ประกวดราคาซื้อครุภัฑ์วิทยาศาสตร์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 14 รายการ ระบบ ยื่นข้อเสนอในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัสดุ-งบประมาณ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อครุภัฑ์วิทยาศาสตร์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จำนวน 14 รายการ