ประกาศพัสดุ

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก จำนวน 9 รายการ ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลราคาได้ วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

เมนูย่อย

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

ทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปี 2563

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดย น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลองที่ใช้ในการชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์ ประจำปี 2563 ณ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง

ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีขัาราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และถวายไทยทานซึ่งผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคทั้งจัตตุปัจจัย อาหารคาวหวาน ผลไม้ และเครื่องดื่มมากมาย หลังจากเสร็จพิธีทำบุญได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว-ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ของห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ชญานี เจนพานิชย์ 2564 กุมภาพันธ์
ศัตรูจิ้งหรืค (Cricket enemies) นพพร โต๊ะมี 2563 ธันวาคม
ผึ้งชันโรง (Stingless Bee) วริษา เกตุพันธุ์ 2563 ตุลาคม


สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติDLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home