เมนูย่อย

หน้าแรก

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 โดยมี​นายทองเปลว​ กองจันทร์​ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกร์ กล่าวรายงานการจัดงานดังกล่าว

เมื่อเวลา 08.30 น. กรมปศุสัตว์ โดย​ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมเข้าร่วมพิธีถวายสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด พร้อมด้วยข้าราชการจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมงานนิทรรศการ "๙ ใน ๙ สิ่งสำคัญ สัมพันธ์ฝนหลวง ประจำปี 2563" โดยนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนาย​ธีวิทย์​ ขาวบุปผา​ (ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ)​ และเจ้าหน้าที่​ ได้ให้การต้อนรับและรายงานสรุปนิทรรศการในส่วนของกรมปศุสัตว์ ภายใต้แนวคิด "๙ ปศุสัตว์วัฒนา ๑๐ สืบสานรักษาต่อยอด" ผ่านโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จัดโดยกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว-ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home