เมนูย่อย

หน้าแรก

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ เริ่มเวลาประมาณ 10.00 น. มีผู้ร่วมงานเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ พร้อมด้วยที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในงานมีการแสดงรำอวยพร นำเสนอสไลด์ผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวต้อนรับผู้เกษียณ มอบของที่ระลึก ตัวแทนผู้เกษียณกล่าว ถ่ายรูปหมู่ และพิธีมุทิตาจิต

ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีผู้เกษียณ 8 คน ดังนี้
 1. นางสุภาพร จ๋วงพานิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี
 2. นางศุภลักษณ์ ลิ้มเลิศวาที นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน จ.นครศรีธรรมราช
 3. นายภูริเชษฐ์ ศิลา พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2 กลุ่มพยาธิวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
 4. นางศรีทอน โนอ้าย พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง
 5. นางจันทิมา ใหม่ปุ๋ย พนักงานห้องปฏิบัติการ กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
 6. นางพาณี อำยะธรรม คนงานห้องทดลอง ศูนย์เลปโตสไปโรสิส สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
 7. นางวิจิตรา เสริมสุข พนักงานห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี
 8. นายจำรวย ชูแก้ว พนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน จ.นครศรีธรรมราช

 9. รูปภาพเพิ่มเติม


  ข่าว-ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home