เมนูย่อย

หน้าแรก

การฝึกอบรมหลักสูตร การวินิจฉัยโรคสัตว์ปีกด้วยพยาธิวิทยาวินิจฉัย (Diagnostic pathology of poultry diseases)

เมื่อวันที่ 3 และ 4 กันยายน 2563 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร การวินิจฉัยโรคสัตว์ปีกด้วยพยาธิวิทยาวินิจฉัย (Diagnostic pathology of poultry diseases)” มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์จำนวน 8 แห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 17 คน โดยมี ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคต่างๆ รวมถึงประสบการณ์ด้านพยาธิวิทยาของโรคสัตว์ปีก


รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home