เมนูย่อย

หน้าแรก พัสดุ-งบประมาณ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างจ้างบริการทำความสะอาด สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จำนวน 10 คน

ประกวดราคาจ้างจ้างบริการทำความสะอาด สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จำนวน 10 คน


ประกวดราคาจ้างจ้างบริการทำความสะอาดอาคารอำนวยการ อาคารปฏิบัติการ อาคารสัตว์ทดลอง อาคาร ปฏิบัติการเชื้อรา อาคารชันสูตรโรคสัตว์ติดคน อาคารเก็บพัสดุ-สารเคมี และอาคารเอนกประสงค์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จำนวน 10 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จำนวน 1 งาน ยื่นข้อเสนอภายใน 3 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.-16.30 น.


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัสดุ-งบประมาณ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างจ้างบริการทำความสะอาด สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จำนวน 10 คน