เมนูย่อย

หน้าแรก

การอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบความชำนาญ และการเขียนรายงานผล

วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมไจก้า สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มีการอบรมผ่านระบบประชุมทางไกล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ดำเนินการทดสอบความชำนาญ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบความชำนาญ และการเขียนรายงานผล” ได้รับการสนับสนุนจาก Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU) อบรมโดยคุณ Mai Hlaing Loh ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก Australian Centre for Disease Preparedness (ACDP) มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้แก่ กลุ่มไวรัสวิทยา กลุ่มแบคทีเรียวิทยา กลุ่มอิมมูนวิทยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 8 แห่ง และศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ (ศทวช.) ดำเนินการโดย สพ.ญ.ณัฐกานต์ สุวรรณกิจวัฒน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และทีมงานกลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home