เมนูย่อย

หน้าแรก

สสช.ร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 คณะตัวแทนจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ซึ่งเป็นโครงการที่จะสนับสนุนการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างป่า และแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออก ณ บ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563


รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home