หน้าแรก พัสดุ-งบประมาณ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 18 รายการ ยื่นเสนอราคา วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 18 รายการ ยื่นเสนอราคา วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 18 รายการ ยื่นเสนอราคา วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัสดุ-งบประมาณ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 18 รายการ ยื่นเสนอราคา วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.