เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ พนักงานราชการ ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (กรุงเทพฯ) วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น.

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (กรุงเทพฯ) วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น.

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (กรุงเทพฯ) วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ พนักงานราชการ ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (กรุงเทพฯ) วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น.