เมนูย่อย

หน้าแรก

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น เจ้าหน้าที่จากกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ ได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณที่ตั้งของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เพื่อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home