หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ Journal club หัวข้อ “ Poisonous mushrooms"

Journal club หัวข้อ “ Poisonous mushrooms"

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 - 14.30 น Journal club หัวข้อ “ Poisonous mushrooms" โดย นายอนุสรณ์ อยู่เย็น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี


รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|