เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ Journal club Journal club มีนาคม 2563 หัวข้อ “ Poisonous mushrooms"

Journal club มีนาคม 2563 หัวข้อ “ Poisonous mushrooms"

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 - 14.30 น Journal club หัวข้อ “ Poisonous mushrooms" โดย นายอนุสรณ์ อยู่เย็น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี


รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ Journal club Journal club มีนาคม 2563 หัวข้อ “ Poisonous mushrooms"