หน้าแรก

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มาประชุมและให้นโยบายข้าราชการในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มาประชุมและให้นโยบายข้าราชการในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศวพ. ศออ. ศวทช. เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานและให้นโยบายขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ ฯ

โดยมีนายสัตวแพทย์ เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สัตวแพทย์หญิงดวงใจ สุวรรณ์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์ จิระธันห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยาฯ หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ด.ทิม สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home