หน้าแรก

กรมปศุสัตว์โชว์ผลงานผ่านการคัดเลือกได้รับการสนับสนุนรถยนต์จากญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมลงนามในเอกสาร Minutes of Discussions (MOD) ระหว่างกรมปศุสัตว์และ JICS (Japan International Cooperation System) ผู้แทนของรัฐบาลญี่ปุ่น โดย Mr.Masakazu Asamizu ผู้จัดการโครงการของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า (Non-Project Grant Aid for Provision of Japanese Next-Generation Vehicle) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกำลังพัฒนา โดยให้ความช่วยเหลือเป็นยานยนต์ที่ช่วยลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และลดก๊าซเรือนกระจก หรือรถยนต์พลังงานสะอาด จำนวน 4 คัน ทั้งนี้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับการสนับสนุนด้วยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางราชการตามภารกิจของหน่วยงานต่อไป

กรมปศุสัตว์ได้แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าทั้งจากหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้กำหนดให้มีการลงนามร่วมกันพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐอื่นที่ได้รับสนุนโดยมีนางศศิธร​ ว่องวีรโชติกิจ​ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ​ นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์​ บุญมาทิต​ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ์​ อุดล​ หัวหน้างานศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ​​นายสัตวแพทย์โสภัชย์​ ชวาลกุล​ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน​สินค้าปศุสัตว์​ ​และนายธีรวิทย์​ ขาวบุบผา​ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคารรัฐประสาศนภักดี (อาคาร B) ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรมปศุสัตว์มีหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกภายใต้โครงการนี้ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ


ข่าว-ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ / หนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์ https://www.naewna.com/local/474437

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home