หน้าแรก

การฝึกอบรมหลักสูตร Proficiency Testing and Quality Assurance 2563

วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2563 lสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร Proficiency Testing and Quality Assurance ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ดร.ทิมฯ โดยได้รับเกียรติจากคุณ Mai Hlaing Loh ผู้เชี่ยวชาญจาก Australian Animal Health Laboratory-CSIRO เป็นวิทยากร ภายใต้โครงการ CATH3

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการด้านการสัตวแพทย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Mahidol Oxford tropical Medicine Research Unit (MORU) และ Biological Threat Reduction Program (BTRP)- Defense Threat Reduction Agency (DTRA) โดยมีผู้เข้าร่วมจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ทุกภูมิภาค
รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สสช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home