หน้าแรก

Big Cleaning Day สสช.ปี2563

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้บุคลากร โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศน่าอยู่น่าทำงาน

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – พลกฤต + ชนกพร

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home