หน้าแรก

ตรวจประเมินการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ปี 2563

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้การต้อนรับ ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก กรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ของหน่วยราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ และคณะ

ในการนี้ได้มีนางสาวปิยะวรรณ เกิดพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ประธานคณะทำงานการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส และนำคณะกรรมการตรวจประเมินในกลุ่ม/ศูนย์/ฝ่ายต่างๆ
รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – พลกฤต + ชนกพร

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home