เมนูย่อย

หน้าแรก

งานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติครบรอบ 33 ปี

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติครบรอบ 33 ปี มีร่วมงานประมาณ 250 คน ในงานนี้นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิในช่วงเช้า ต่อมาเวลาประมาณ 09.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ ผู้ร่วมงานชมวีดิทัศน์การปฏิบัติงานและการพัฒนางานในรอบปีที่ผ่านมา ต่อจากนายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา เป็นประธานจัดธูปเทียน พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พรมน้ำมนตร์ รับถวายปัจจัย/ภัตตาหารเพล

อนึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารสถาบันสุขภาพสัตว์ฯ เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2530 จึงถือเอาวันที่ 6 มกราคมของทุกปึเป็นวันคล้ายวันสถาปนาเรื่อยมา และครบรอบ 70 ปีของการจัดตั้งกองทดลองค้นคว้า (15 กุมภาพันธ์ 2491) ซึ่งเป็นหน่วยงานเริ่มต้นด้านศึกษา วิจัย และชันสูตรโรคสัตว์ของประเทศไทย ต่อมายกฐานะเป็นกองวิชาการ สถาบันสุขภาพสัตว์และผลิตสัตว์แห่งชาติ และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตามลำดับ

ต่อมาถ่ายรูปหมู่ เสร็จแล้วรับประทานอาหารกลางวัน แจกรางวัลของขวัญปีใหม่ และชมการแสดง

พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา และอื่นๆ


รูปภาพเพิ่มเติมข่าว / ภาพ – พลกฤต + ชนกพร

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home