เมนูย่อย

หน้าแรก

ทำบุญสัตว์ทดลอง ประจำปี 2562

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยนายสัตวแพทย์สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง ได้จัดให้มีพิธีทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลองที่ใช้ในการชันสูตรและวิจัยโรคสัตว์ ประจำปี 2562 ณ อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง

ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีขัาราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และถวายไทยทานซึ่งผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคทั้งจัตตุปัจจัย อาหารคาวหวาน ผลไม้ และเครื่องดื่มมากมาย หลังจากเสร็จพิธีทำบุญได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าว/ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home