เมนูย่อย

หน้าแรก

เจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมชม

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม JICA สพ.ญ.ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญวิจัยด้านโรคสัตว์ปีก กล่าวต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าเยี่ยมชมระบบการจัดเก็บสารเคมี ระบบการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ และระบบการจัดเก็บพัสดุของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ในการนี้ คุณพนม ใสยจิตร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้บรรยายเรื่อง การจัดการของเสีย และการจัดเก็บสารเคมี และเจ้าหน้าที่สตส. เข้าเยี่ยมชมดูการจัดเก็บสารเคมี ณ ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและพิษวิทยา พร้อมทั้งดูงานระบบการจัดเก็บพัสดุ ณ อาคารพัสดุ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าว/ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home