เมนูย่อย

หน้าแรก

Dr. Asako OZAWA เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จากกองสุขภาพสัตว์เยี่ยมชม สสช.

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม JICA นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับ Dr. Asako OZAWA เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จากกองสุขภาพสัตว์ (Animal Health Division) ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระหว่างกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น (MAFF) เข้าเยี่ยมชมดูงานห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าว/ภาพ – ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home