เมนูย่อย

หน้าแรก

การประชุม Thailand Veterinary Laboratory Capacity Building (CATH3)

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ดร.ทิม พรรณศิริ นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการประชุมThailand Veterinary Laboratory Capacity Building (CATH3)

Thailand Veterinary Laboratory Capacity Building (CATH3) Monday 7th October 2019 National Institute of Animal Health (NIAH), Department of Livestock Development (DLD), Bangkok, Thailand


Home