เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ประเทศภูฏานเยี่ยมชม

เจ้าหน้าที่ประเทศภูฏานเยี่ยมชม

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ประเทศภูฏานในโอกาสมาเยี่ยงชมห้องปฏิบัติการของสถาบันฯ ในการนี้นายสัตวแพทย์บัณฑิต นวลศรีฉาย หัวห้ากลุ่มไวรัสวิทยา รายงานและนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ01 02 03 04 05ข่าว /ภาพ - ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ประเทศภูฏานเยี่ยมชม