หน้าแรก

กิจกรรมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ::: National Institute of Animal Health

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต (ขวา) อธิบดีกรมปศุศัตว์ เปิดงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา (กลาง) ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ในสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์

ภายในในมีการจัดกิจกรรมนันทนาการแก่เกษตรกรและผู้สนใจ ณ เทศบาลตำบลบ้านสร้าง กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 250 คน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน และออกหน่วยเคลื่อนที่ ณ หมู่บ้านช้างอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา01 01a 02 03 04 05 06 07 08 10


รูปภาพเพิ่มเติม


ข่าว /ภาพ: ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home