หน้าแรก

นิทรรศการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 KM Day 2018 Administrator 287
2 งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 Administrator 234
3 กรมปศุสัตว์จัดงานแพะแห่งชาติ ปี 2560 Administrator 327
4 การประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16 Administrator 387
5 งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ '59 Administrator 331
6 งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2558 Administrator 375
7 การประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 นายธีรศักดิ์ อินธิยะ กลุ่มไวรัสวิทยา 689
8 งานครบรอบ 88 ปี สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ Administrator 700
9 จัดนิทรรศการในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 2558 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 871
10 คณะนักวิจัยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัล “The Best Poster Presentation Award” ในงาน the 39th ICVS กลุ่มไวรัสวิทยา 684
11 KM Day 2013 ฝ่ายบริหารทั่วไป 1333
12 สัตวแพทย์หญิงมนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ด้านโรคบรูเซลโลสิส และคณะ ร่วมเสวนาวิชาการในงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2556 ฝ่ายบริหารทั่วไป 1378
13 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 2556 ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี 1252
14 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยายน Administrator 3122
15 วันสัตวแพทย์ไทย 2554 Administrator 2850
 

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home