ประกาศพนักงานราชการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ (ฝ่ายบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ/ฝ่ายสัตว์ทดลอง) กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา สังกัดศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วันที่ 7 - 22 ตุลาคม 2562
NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
โรคปากเปื่อยพุพอง (Contagious ecthyma) ภูริดา ศรีพิพัฒนกุล 2562 กุมภาพันธ์
โรคเลปโตสไปโรสิสที่มาจากสิ่งแวดล้อม ฉัตรสุดา สุระภี 2562 สิงหาคม
โรคมาลาเรียในไก่ (Chicken malaria) เจษฎา จุลไกวัลสุจิต การุณ ชนะชัย จันทรา วัฒนะเมธานนท์ 2562 มิถุนายน


นายสัตวแพทย์
บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


DLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home