ประกาศพัสดุ

ศวพ.ราชบุรี ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 รายการ ยื่นข้อเสนอวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ศวพ.ขอนแก่น ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ ยื่นข้อเสนอวันที่ 26 ตุลาคม 2561
ศวพ.ขอนแก่น ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 6 รายการ ยื่นข้อเสนอวันที่ 26 ตุลาคม 2561
[คภ.สร.3-2562] ศวพ.สุรินทร์ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 รายการ ยื่นข้อเสนอวันที่ 22 ตุลาคม 2561
[คภ.สร.2-2562] ศวพ.สุรินทร์ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ ยื่นข้อเสนอวันที่ 19 ตุลาคม 2561
[คภ.สร.1-2562] ศวพ.สุรินทร์ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 รายการ ยื่นข้อเสนอวันที่ 19 ตุลาคม 2561NIAH English Webpage

โทรศัพท์-แผนที่

เอกสารวิชาการใหม่

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever, ASF) ฐปณัฐ สงคสุภา 2561 สิงหาคม
ACIDIOSIS กับปัญหาสุขภาพในสัตว์เคี้ยวเอื้อง วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ 2561 มิถุนายน
การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยทางห้องปฏิบัติการ กิ่งกานต์ บุญสุยา สีโย ร่มพฤกษ์ อุดล 2561 เมษายนนายสัตวแพทย์
บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติDLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home