ประกาศพนักงานราชการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์/นักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา สังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (กรุงเทพฯ) และพนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สมัครวันที่ 14 - 30 มีนาคม 2561NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก
วัน-เดือน-ปีอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ นิทรรศการ
4-5 April 2018 The 19th Khon Kaen Veterinary Annual International Conference, KVAC2018
25-27 April 2018 The 17th Chulalongkorn University Veterinary Conference, CUVC2018: Education serves passion


จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
โปรตีนลูกผสมเพื่อการวินิจฉัยทางสัตวแพทย์ เจษฎา รัตโนภาส 2560 สิงหาคม
โรคอุบัติให่ในไก่ที่เกิดจากเชื้อ Gallibacterium anatis วริษา เกตุพันธุ์ 2560 มิถุนายน
การป้องกันโรคทางปรสิตในการเลี้ยงไก่ไข่เกษตรอินทรีย์ เจษฎา จุลไกวัลสุจริต รุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ 2560 กุมภาพันธ์นายสัตวแพทย์
บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


DLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home