ประกาศพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ สังกัดศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ (อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา) รายงานตัววันที่ 18 กรกฎาคม 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 (อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง) วันที่ 11 - 19 กรกฎาคม 2562NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
พิษจากไซยาไนต์ในใบยางพาราต่อปศุสัตว์ อนุสรณ์ อยู่เย็น 2562 เมษายน
การเฝ้าระวังโรค African Swine Fever การุณ ชนะชัย 2561 ตุลาคม
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever, ASF) ฐปณัฐ สงคสุภา 2561 สิงหาคมนายสัตวแพทย์
บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


DLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home