ประกาศพนักงานราชการ

ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ และนักวิทยาศาสตร์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (กรุงเทพฯ)
NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
โรคเลปโตสไปโรสิสที่มาจากสิ่งแวดล้อม ฉัตรสุดา สุระภี 2562 สิงหาคม
โรคมาลาเรียในไก่ (Chicken malaria) เจษฎา จุลไกวัลสุจิต การุณ ชนะชัย จันทรา วัฒนะเมธานนท์ 2562 มิถุนายน
พิษจากไซยาไนต์ในใบยางพาราต่อปศุสัตว์ อนุสรณ์ อยู่เย็น 2562 เมษายน


นายสัตวแพทย์
บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


DLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home