ประกาศพนักงานราชการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัด ศวพ.ชลบุรี สมัครวันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2561

ประกาศพัสดุ

ศวพ. ลำปาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 15 รายการ ยื่นข้อเสนอวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 15 รายการ ยื่นข้อเสนอวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

เอกสารวิชาการใหม่NIAH English Webpage

โทรศัพท์-แผนที่

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก
วัน-เดือน-ปีอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ นิทรรศการ
15-16 พฤศจิกายน 2561 การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 28 สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever, ASF) ฐปณัฐ สงคสุภา 2561 สิงหาคม
ACIDIOSIS กับปัญหาสุขภาพในสัตว์เคี้ยวเอื้อง วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ 2561 มิถุนายน
การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยทางห้องปฏิบัติการ กิ่งกานต์ บุญสุยา สีโย ร่มพฤกษ์ อุดล 2561 เมษายนนายสัตวแพทย์
บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติDLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home