ประกาศพนักงานราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สอบวันที่วันที่ 18 สิงหาคม 2560

ประกาศพัสดุ

[ขต.85/2560] ประกาศขายทอดตลาด จำนวน 18 รายการ ประมูลราคาวันที่ 4 กันยายน 2560
[จม.สสช.02/2561] สอบราคาจ้างทำความสะอาดภายในอาคาร จำนวน 10 คน รับ/ยื่นซองวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560 เปิดซองวันที่ 18 สิงหาคม 2560
[จม.สสช.01/2561] สอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อม สนามหญ้าฯ จำนวน 6 คน รับ/ยื่นซองวันที่ 4 - 15 สิงหาคม 2560 เปิดซองวันที่ 16 สิงหาคม 2560NIAH English Webpage
เอกสารวิชาการใหม่

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก
วัน-เดือน-ปีอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ นิทรรศการ
23-27 สิงหาคม 2560 Thailand Research Symposium 2017
6 กันยายน 2560 Thailand LAB INTERNATIONAL 2017 : สมาคมไวรัสวิทยา/สมาคมชีวนิรภัย
6-8 December 2017 JOINT INTERNATIONAL TROPICAL MEDICINE MEETING 2017 (๋JITMM2017)


จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
โรคอุบัติให่ในไก่ที่เกิดจากเชื้อ Gallibacterium anatis วริษา เกตุพันธุ์ 2560 มิถุนายน
Immunochromatographic test, Lateral flow test หรือ Strip test เพื่อการวินิจฉัยโรคในปศุสัตว์ เจษฎา รัตโนภาส 2559 สิงหาคม
เชื้อราร้ายใกล้ตัว : ฮิสโตพลาสโมสิส (Histoplasmosis) หรือโรคดาร์ลิง (Darling's disease) นพพร โต๊ะมี 2559 มิถุนายน


DLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home