ประกาศพัสดุ

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก จำนวน 4 รายการ ยื่นข้อเสนอภายใน 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น.-16.30 น.

ประกาศพนักงานราชการ

ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ สังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (กรุงเทพฯ) ปฏิบัติงานที่ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 2562
ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ/ฝ่ายสัตว์ทดลอง) กลุ่มงานบริการ สังกัดศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
แนวทางป้องกันและรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ฐปณัฐ สงคสุภา 2562 ตุลาคม
โรคปากเปื่อยพุพอง (Contagious ecthyma) ภูริดา ศรีพิพัฒนกุล 2562 กุมภาพันธ์
โรคเลปโตสไปโรสิสที่มาจากสิ่งแวดล้อม ฉัตรสุดา สุระภี 2562 สิงหาคม


นายสัตวแพทย์
บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


DLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home