ประกาศพัสดุ

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จำนวน 11 รายการ ยื่นข้อเสนอภายใน 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น.-16.30 น.

ประกาศพนักงานราชการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (กรุงเทพฯ) รับสมัคร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตราสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (กรุงเทพฯ) รับสมัคร วันที่ 3-21 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ
NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
สัปดาห์รณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องและสมเหตุผล World Antibiotic Awareness Week (WAAW 2019) นัทพงศ์ สุพิมล 2562 ธันวาคม
แนวทางป้องกันและรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ฐปณัฐ สงคสุภา 2562 ตุลาคม
โรคปากเปื่อยพุพอง (Contagious ecthyma) ภูริดา ศรีพิพัฒนกุล 2562 กุมภาพันธ์


นายสัตวแพทย์
เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


DLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home