ประกาศพัสดุ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 8.30 น. - 16.30 น.
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จำนวน 8 รายการ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 8.30 น. - 16.30 น.
ประกาศ ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ และ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ สังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (กรุงเทพฯ)
NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

เมนูย่อย

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก

จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
โรคแอนแทรกซ์ Anthrax ฐาปกรณ์ แช่มช้อย 2564 สิงหาคม
วัคซีนชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะในปศุสัตว์ วัชรีภรณ์ สตารัตน์ อรรัมภา พิสิฐวรกุล และเจษฏา รัตโนภาส 2564 มิถุนายน
สาระน่ารู้ โรคลัมปี สกิน ใน โค กระบือ สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ 2564 เมษายน


สพ.ญ.ดร.พัชรี ทองคำคูณ
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
DLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home