ประกาศพนักงานราชการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สมัครวันที่ 6 - 22 พฤศจิกายม 2560NIAH English Webpage

เอกสารวิชาการใหม่

Website Links

NIAH-Intranet

หน้าแรก
วัน-เดือน-ปีอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ นิทรรศการ
17-18 พฤศจิกายน 2560 The 3rd EEHV Asia Working Group Meeting
22-24 November 2017 The International Conference on Veterinary Science 2017 (ICVS 2017)
23-24 พฤศจิกายน 2560 ประชุมวิชาการสมาคมไวรัสวิทยา ครั้งที่ 27
6-8 December 2017 JOINT INTERNATIONAL TROPICAL MEDICINE MEETING 2017 (๋JITMM2017)


จดหมายข่าว NIAH's Newsletter ฉบับล่าสุด ผู้เขียน ปี พ.ศ. เดือน
โรคอุบัติให่ในไก่ที่เกิดจากเชื้อ Gallibacterium anatis วริษา เกตุพันธุ์ 2560 มิถุนายน
Seneca Valley Virus ณัฐกานต์ สุวรรณกิจวัฒน์ นันทพร วันดี 2560 เมษายน
การป้องกันโรคทางปรสิตในการเลี้ยงไก่ไข่เกษตรอินทรีย์ เจษฎา จุลไกวัลสุจริต รุ่งรัตน์ ไสยสมบัติ 2560 กุมภาพันธ์นายสัตวแพทย์
บรรจง จงรักษ์วัฒนา
ผู้อำนวยการ
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ


DLD Web Mail: xxxx@dld.go.th
Username

Password


Page view

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home