รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสืออนุมัติ ครั้งที่ [ 1 ]  [F3]  ค้นหา
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]    
File รายการ รหัสหน่วยงาน รหัสกลุ่ม อนุมัติ
MO044.PDF 0.2 มิลลิลิตร PCR thin wall tube NIAH0002/61 MO044 ครั้งที่ 1
MO045.PDF 1 KB DNA marker NIAH0003/61 MO045 ครั้งที่ 1
CH959.pdf 1,10-Phenanthroline monohydrate NIAH0440/61 CH959 ครั้งที่ 1
CH721.pdf 1,10-Phenanthroline, AR grade สอส.002/61 CH721 ครั้งที่ 1
CH996.PDF 1,5-Diphenylcarbazide, AR grade C001/61 CH996 ครั้งที่ 1
MO231.pdf 10 mM dNTP Mix NIAH0560/61s MO231 ครั้งที่ 1
SM747.PDF 10% Non-Immune Normal Goat Serum NIAH0004/61 SM747 ครั้งที่ 1
MO046.PDF 100 bp DNA  marker NIAH0005/61 MO046 ครั้งที่ 1
MO090.PDF 100 bp DNA Ladder NIAH0006/61 MO090 ครั้งที่ 1
MO156.PDF 100 bp DNA ladder, 13 fragments   NIAH0007/61 MO156  ครั้งที่ 1
SM959.pdf 100 ml stainless steel PLE cartridge T103/61s SM959 ครั้งที่ 1
MO129.pdf 100 เบสแพร์ DNA Ladder สค006/61 MO129 ครั้งที่ 1
CH020.PDF 10X  concentrate  of 0.01% Tween PBS NIAH0008/61s CH020 ครั้งที่ 1
MO091.PDF 10X Genetic Analyzer Buffer NIAH0009/61s MO091 ครั้งที่ 1
CH507.PDF 10X PBS Wash  buffer NIAH0010/61 CH507 ครั้งที่ 1
MO092.PDF 10X Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer NIAH0011/61 MO092 ครั้งที่ 1
CH027.PDF 1-Butanol C002/61 CH027 ครั้งที่ 1
CH724.PDF 1-Methylimidazole C003/61 CH724 ครั้งที่ 1
CH1056.PDF 1-Naphthyl phosphate disodium salt C004/61 CH1056 ครั้งที่ 1
CH029.PDF 1-Octanol, AR grade C005/61 CH029 ครั้งที่ 1
CH610.PDF 1-Pentanesulfonic acid sodium salt C297/61 CH610 ครั้งที่ 1
CH030.PDF 1-Propanol, AR grade C006/61 CH030 ครั้งที่ 1
CH489.PDF 2,2,4-Trimethylpentane,HPLC grade C298/61 CH489 ครั้งที่ 1
CH1028.PDF 2,3,5,-Triphenyltetrazolium chloride C007/61 CH1028 ครั้งที่ 1
CH035.PDF 2,4-Dinitrophenylhydrazine C008/61 CH035 ครั้งที่ 1
CH990.PDF 2,7-Naphthalenediol หรือ 2,7-Dihydroxynaphthalene C009/61 CH990 ครั้งที่ 1
SM856.pdf 25 µL Dosing syringe for ATS4 without needle T013/61s SM856 ครั้งที่ 1
CH1001.PDF 2-Mercaptoethanol C010/61 CH1001 ครั้งที่ 1
CH032.PDF 2-Nitrobenzaldehyde C011/61 CH032 ครั้งที่ 1
CH031.PDF 2-Propanol, AR grade C012/61 CH031 ครั้งที่ 1
CH509.PDF 3,3' ,5,5'-Tetramethylbenzidine, 99% C013/61 CH509 ครั้งที่ 1
MO047.PDF 3130 Genetic Analysis Capillary Array, 50 cm NIAH0012/61s MO047 ครั้งที่ 1
CH932.PDF 3-Acetyldeoxynivalenol C014/61s CH932 ครั้งที่ 1
CH465.PDF 3-Indolyl acetate (Indoxyl acetate) C015/61 CH465 ครั้งที่ 1
CH746.PDF 3-lodobenzyl bromide  C016/61 CH746 ครั้งที่ 1
CH648.pdf 4 - Nitrophenol หรือ p - Nitrophenol,  indicator grade สอส.003/61 CH648 ครั้งที่ 1
CH960.pdf 4-(4-Nitrobenzyl) pyridine NIAH0441/61 CH960 ครั้งที่ 1
CH1055.PDF 4-(Dimethylamino)benzaldehyde C017/61 CH1055 ครั้งที่ 1
SM960.pdf 40 ml stainless steel PLE cartridge T093/61s SM960 ครั้งที่ 1
CH791.PDF 422 Cryoscope Calibration Standard C018/61s CH791 ครั้งที่ 1
CH995.PDF 4-Dimethylaminopyridine C019/61 CH995 ครั้งที่ 1
CH046.PDF 4-Epichlortetracycline hydrochloride C020/61s CH046 ครั้งที่ 1
CH933.PDF 4-Epitetracycline hydrochloride C021/61s CH933 ครั้งที่ 1
CH747.PDF 4-Methoxybenzaldehyde C022/61 CH747 ครั้งที่ 1
CH961.pdf 4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate NIAH0442/61 CH961 ครั้งที่ 1
GP373.pdf 4-Well Tissue Culture Plate วด003/61 GP373 ครั้งที่ 1
GP564.pdf 5 µL TLC glass capillary G414/61 GP564 ครั้งที่ 1
MO048.PDF 50 bp DNA ladder NIAH0013/61 MO048 ครั้งที่ 1
CH048.pdf 530 Reference Solution  T051/61s CH048 ครั้งที่ 1
CH511.PDF 5X  Mycotoxin  wash  buffer   NIAH0014/61 CH511 ครั้งที่ 1
CH051.pdf 621 Cryoscope Calibration Standard T050/61s CH051 ครั้งที่ 1
MO253.pdf 6X Glycerol Gel Loading Dye  NIAH0595/61 MO253 ครั้งที่ 1
CH053.pdf 95% Ethanol commercial grade NIAH0487/61 CH053 ครั้งที่ 1
MO049.PDF 96-well Plate Septa NIAH0015/61 MO049 ครั้งที่ 1
CH002.pdf a-Amylase, EC number 3.2.1.1 สอส.001/61 CH002 ครั้งที่ 1
CH1034.pdf AccQ-Fluor Reagent kit T114/61s CH1034 ครั้งที่ 1
CH1030.pdf AccQ-Tag Eluent A T106/61s CH1030 ครั้งที่ 1
CH1031.pdf AccQ-Tag Eluent B T111/61s CH1031 ครั้งที่ 1
CH874.PDF Acetate Buffer Solution pH 4.6 C023/61 CH874 ครั้งที่ 1
CH513.PDF Acetic acid NIAH0016/61 CH513 ครั้งที่ 1
CH1105.PDF Acetic acid gracial,HPLC grade C299/61 CH1105 ครั้งที่ 1
RM1004.pdf Acetic acid, standard grade สอส.092/61 RM1004 ครั้งที่ 1
CH476.PDF Acetone for pesticide residue analysis C300/61 CH476 ครั้งที่ 1
CH860.PDF Acetone for residue analysis NIAH0017/61 CH860 ครั้งที่ 1
CH014.PDF Acetone, AR grade C024/61 CH014 ครั้งที่ 1
CH705.PDF Acetone, for analysis of dioxins, furans and PCB C301/61s CH705 ครั้งที่ 1
CH059.PDF Acetonitrile anhydrous C025/61 CH059 ครั้งที่ 1
CH060.PDF Acetonitrile, AR grade C026/61 CH060 ครั้งที่ 1
CH1103.PDF Acetonitrile, LC/MS grade C304/61 CH1103 ครั้งที่ 1
CH477.PDF Acetonitrile,Gradient grade C302/61 CH477 ครั้งที่ 1
CH1054.PDF Acetonitrile,HPLC grade C303/61 CH1054 ครั้งที่ 1
GR013.pdf Acetylene gas สอส.004/61 GR013 ครั้งที่ 1
CH061.PDF Acriflavine hydrochloride C027/61 CH061 ครั้งที่ 1
CH1032.pdf Activated carbon column PCBs T112/61s CH1032 ครั้งที่ 1
CH1033.pdf Activated carbon column PCDD/F T113/61s CH1033 ครั้งที่ 1
GP021.pdf Adapter for Digestion Tube ขนาด 250 มิลลิลิตร G204/61s GP021 ครั้งที่ 1
GP022.pdf Adapter สำหรับ Positive displacement-tip ขนาด 50 มิลลิลิตร G350/61s GP022 ครั้งที่ 1
SM1117.pdf Adapter สำหรับใส่ Centrifuge tube ขนาด 50 มิลลิลิตร สำหรับเครื่อง Centrifuge ยี่ห้อ Eppendorf รุ่น 5810R T094/61s SM1117 ครั้งที่ 1
SM993.pdf Afa M1 Column สำหรับวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Fluorometer T147/61s SM993 ครั้งที่ 1
SM994.pdf Afa M1 Column สำหรับวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC T148/61s SM994 ครั้งที่ 1
SM748.PDF Afla Test Developer NIAH0018/61s SM748 ครั้งที่ 1
SM996.pdf Afla Test ชนิด wide bore column สำหรับวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC T150/61s SM996 ครั้งที่ 1
SM861.PDF AflaTest  Columns NIAH0019/61s SM861 ครั้งที่ 1
CH1039.PDF Aflatoxin M1 in Milk Powder C028/61s CH1039 ครั้งที่ 1
CH898.PDF Aflatoxins in Animal feed C029/61s CH898 ครั้งที่ 1
MO051.PDF Agarose MP NIAH0020/61 MO051 ครั้งที่ 1
MO186.PDF AgPath-IDTMOne-Step RT-PCR Kit NIAH0021/61 MO186 ครั้งที่ 1
GR455.PDF Air Zero Grade สำหรับ GC NIAH0022/61 GR455 ครั้งที่ 1
TK152.PDF Alanine aminotransferase test kit for Automated Chemistry Analyzer NIAH0023/61s TK152 ครั้งที่ 1
CH576.pdf Albumin from bovine serum สค003/61s CH576 ครั้งที่ 1
CH636.PDF Albumin from bovine serum 96% NIAH0024/61s CH636 ครั้งที่ 1
CH917.PDF Albumin from bovine serum, 98.0% C030/61s CH917 ครั้งที่ 1
TK153.PDF Albumin test kit for Automated Chemistry Analyzer NIAH0025/61s TK153 ครั้งที่ 1
TK154.PDF Alkaline phosphatase test kit for Automated Chemistry Analyzer NIAH0026/61s TK154 ครั้งที่ 1
MC472.pdf ALOA (Agar Listeria selon Ottaviani & Agosti) Dehydrate Medium M001/61s MC472 ครั้งที่ 1
CH992.PDF Alpha-Solanine C031/61 CH992 ครั้งที่ 1
CH918.PDF Alpha-Zearalenol C032/61s CH918 ครั้งที่ 1
GR085.pdf Aluminium Foil NIAH0502/61 GR085 ครั้งที่ 1
GR086.pdf Aluminum Foil แบบม้วน ขนาดประมาณ 16 นิ้ว x 300 เมตร G276/61 GR086 ครั้งที่ 1
CH1069.PDF Aluminum oxide (Neutral) C033/61 CH1069 ครั้งที่ 1
CH763.pdf Aluminum Oxide power T164/61 CH763 ครั้งที่ 1
SM459.pdf Amalgamator for DMA-80 T172/61s SM459 ครั้งที่ 1
GR486.pdf Amber microcentrifuge tubes ขนาด 1.5 มิลลิลิตร G121/61 GR486 ครั้งที่ 1
CH013.pdf Aminex HPLC Column (HPX - 87 H) สอส.005/61 CH013 ครั้งที่ 1
CH771.PDF Ammonia solution 25% C034/61 CH771 ครั้งที่ 1
CH070.PDF Ammonia solution 32%, AR grade C035/61 CH070 ครั้งที่ 1
CH071.PDF Ammonia solution หรือ Ammonium hydroxide solution, AR grade C036/61 CH071 ครั้งที่ 1
CH491.PDF Ammonium acetate, AR grade C037/61 CH491 ครั้งที่ 1
CH1110.PDF Ammonium acetate,LC/MS grade C305/61 CH1110 ครั้งที่ 1
CH1067.PDF Ammonium Carbonate C038/61 CH1067 ครั้งที่ 1
CH626.PDF Ammonium chloride, AR grade C039/61 CH626 ครั้งที่ 1
CH072.PDF Ammonium dihydrogen phosphate, ACS grade C040/61s CH072 ครั้งที่ 1
CH073.PDF Ammonium formate, AR grade C041/61 CH073 ครั้งที่ 1
CH1108.PDF Ammonium formate,LC/MS grade C306/61 CH1108 ครั้งที่ 1
CH718.pdf Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate, AR grade สอส.006/61 CH718 ครั้งที่ 1
CH075.PDF Ammonium iron (III) citrate C042/61s CH075 ครั้งที่ 1
CH725.PDF Ammonium Iron (III) sulfate dodecahydrate, AR grade C043/61 CH725 ครั้งที่ 1
CH076.PDF Ammonium molybdate C044/61 CH076 ครั้งที่ 1
CH001.pdf Ammonium nitrate สอส.007/61 CH001 ครั้งที่ 1
CH1070.PDF Ammonium sulfate, AR grade C045/61 CH1070 ครั้งที่ 1
CH726.PDF Ammonium thiocyanate , AR grade C046/61 CH726 ครั้งที่ 1
CH1051.pdf Ammoniun sulfate, AR grade สอส.082/61 CH1051 ครั้งที่ 1
CH1050.pdf Ammoniun sulfate, Standard grade สอส.081/61 CH1050 ครั้งที่ 1
CH984.PDF Amomonium oxalate monohydrate หรือ di-Ammonium oxalate monohydrate C047/61 CH984 ครั้งที่ 1
MC462.PDF AMOXYCILLIN/CLAVULANIC ACID 30 ไมโครกรัม  NIAH0027/61s MC462  ครั้งที่ 1
CH627.PDF Ampicillin trihydrate C048/61 CH627 ครั้งที่ 1
MO128.pdf AmpliTaq Gold DNA Polymerase สค005/61s MO128 ครั้งที่ 1
CH028.PDF a-naphthol หรือ 1-Naphthol C049/61 CH028 ครั้งที่ 1
MC001.pdf Antibiotic Medium No. 1 M002/61s MC001 ครั้งที่ 1
MC008.pdf Antibiotic Medium No. 10 M009/61s MC008 ครั้งที่ 1
MC009.pdf Antibiotic Medium No. 11 M010/61s MC009 ครั้งที่ 1
MC002.pdf Antibiotic Medium No. 2 M003/61s MC002 ครั้งที่ 1
MC003.pdf Antibiotic Medium No. 3 M004/61s MC003 ครั้งที่ 1
MC004.pdf Antibiotic Medium No. 4 M005/61s MC004 ครั้งที่ 1
MC005.pdf Antibiotic Medium No. 5 M006/61s MC005 ครั้งที่ 1
MC006.pdf Antibiotic Medium No. 8 M007/61s MC006 ครั้งที่ 1
MC007.pdf Antibiotic Medium No. 9 M008/61s MC007 ครั้งที่ 1
CH1102.PDF Antibiotics (betalactam based) in Freeze-dried milk C050/61s CH1102 ครั้งที่ 1
SM910.PDF Antibody Diluent NIAH0028/61 SM910 ครั้งที่ 1
MC010.pdf Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Amoxycillin 10 mcg M011/61s MC010 ครั้งที่ 1
MC011.pdf Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Ampicillin  10 mcg M012/61s MC011 ครั้งที่ 1
MC013.pdf Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Cephalothin  30 mcg M013/61s MC013 ครั้งที่ 1
MC014.pdf Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Chloramphenicol 30 mcg M014/61s MC014 ครั้งที่ 1
MC015.pdf Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Ciprofloxacin 5 mcg M015/61s MC015 ครั้งที่ 1
MC016.PDF Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Doxycycline Hydrochloride 30 ไมโครกรัม  NIAH0029/61s MC016  ครั้งที่ 1
MC522.pdf Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Enrofloxacin 5 mcg M016/61s MC522 ครั้งที่ 1
MC017.pdf Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Erythromycin 15 mcg M017/61s MC017 ครั้งที่ 1
MC019.pdf Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Gentamicin 10 mcg M018/61s MC019 ครั้งที่ 1
MC020.pdf Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Gentamicin 120 mcg M019/61s MC020 ครั้งที่ 1
MC187.PDF Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Kanamycin 30 ไมโครกรัม   NIAH0030/61s MC187 ครั้งที่ 1
MC021.pdf Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Lincomycin 10 µg M020/61s MC021 ครั้งที่ 1
MC023.pdf Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Nalidixic acid 30 mcg M021/61s MC023 ครั้งที่ 1
MC188.pdf Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Norfloxacin 10 mcg M022/61s MC188 ครั้งที่ 1
MC189.PDF Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา OFLOXACIN 5 ไมโครกรัม   NIAH0031/61s MC189 ครั้งที่ 1
MC190.PDF Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Oxacillin 1 ไมโครกรัม  NIAH0032/61s MC190 ครั้งที่ 1
MC534.pdf Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Oxytetracycline 30 ไมโครกรัม   NIAH0443/61 MC534 ครั้งที่ 1
MC191.PDF Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Penicillin G 10 IU   NIAH0033/61s MC191 ครั้งที่ 1
MC192.PDF Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Streptomycin 10 ไมโครกรัม   NIAH0034/61s MC192  ครั้งที่ 1
MC193-1.pdf Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Sulphamethoxazole/Trimethoprim 25 mcg NIAH0128/61s MC193(1) ครั้งที่ 1
MC194.pdf Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Tetracycline 30 mcg M024/61s MC194 ครั้งที่ 1
MC029.pdf Antimicrobial Susceptibility test discs ของยา Vancomycin 30 mcg M025/61s MC029 ครั้งที่ 1
MC193.pdf Antimicrobial Susceptibility test discs ของยาSulphamethoxazole/Trimethoprim 25 mcg M023/61s MC193 ครั้งที่ 1
MC194-1.pdf Antimicrobial Susceptibility test discs ของยาTetracycline 30 ไมโครกรัม NIAH0315/61s MC194(1) ครั้งที่ 1
CH722.pdf Antimony potassium tartrate, AR grade สอส.008/61 CH722 ครั้งที่ 1
SM1058.PDF Anti-PEDV Monoclonal Antibody NIAH0035/61s SM1058 ครั้งที่ 1
SM1007.PDF Anti-PRRS NC Monoclonal Antibody (American type specific) NIAH0036/61s SM1007 ครั้งที่ 1
SM973.PDF Anti-PRRSV NC Monoclonal Antibody (European type specicfic) NIAH0037/61s SM973 ครั้งที่ 1
SM992.pdf AOZ Column สำหรับวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC T146/61s SM992 ครั้งที่ 1
SM1070.pdf APCI-L Low Concentration Tuning Mix T017/61s SM1070 ครั้งที่ 1
SM1071.pdf API-TOF Reference Mass Solution Kit T018/61s SM1071 ครั้งที่ 1
GR064.pdf Argon gas , 99.995% T078/61 GR064 ครั้งที่ 1
GR081.pdf Argon gas,UHP , 99.999% T120/61 GR081 ครั้งที่ 1
CH009.PDF Ascorbic acid, AR grade C051/61 CH009 ครั้งที่ 1
TK155.PDF Aspartate aminotransferase test kit for Automated Chemistry Analyzer NIAH0038/61s TK155 ครั้งที่ 1
GP374.pdf Autocalvable Pipette tip ขนาด 1000 ไมโครลิตร วด002/61 GP374 ครั้งที่ 1
GP023.pdf Autoclave bag G239/61 GP023 ครั้งที่ 1
GR016.pdf Autoclave Indicator Tape ขนาด 3/4 นิ้ว M026/61 GR016 ครั้งที่ 1
SM1213.pdf Automated  Identification and Susceptibility Test Gram Positive Panel สำหรับเครื่อง BD Phoenix G382/61s SM1213 ครั้งที่ 1
SM1214.pdf Automated Identification and Susceptibility Test Gram Negative Panel สำหรับเครื่อง BD Phoenix G383/61s SM1214 ครั้งที่ 1
GP482.pdf Automatic burette, class A, 25 ml สอส.009/61 GP482 ครั้งที่ 1
SM384.pdf Autosampler Syringe ขนาด 10 ไมโครลิตร สำหรับ GC Agilent T253/61s SM384 ครั้งที่ 1
SM538.pdf Autosampler Syringe ขนาด 5 ไมโครลิตร สำหรับ GC Agilent T250/61s SM538 ครั้งที่ 1
CH651.pdf Azomethine H สอส.010/61 CH651 ครั้งที่ 1
CH625.PDF b- Glucuronidase/Aryl sulfatase (from Helix pomatia) C052/61s CH625 ครั้งที่ 1
MC520.pdf Bacteria filter for Incubation Liquid M027/61 MC520 ครั้งที่ 1
MC519.pdf Bacterial Control Sample M028/61s MC519 ครั้งที่ 1
MC030.pdf Bacteriological Agar M029/61 MC030 ครั้งที่ 1
MC031.pdf Baird Parker Agar Base  M030/61 MC031 ครั้งที่ 1
MC032.pdf Baird Parker Agar Base (RPF) M031/61 MC032 ครั้งที่ 1
CH962.pdf Barbituric acid NIAH0444/61 CH962 ครั้งที่ 1
CH647.pdf Barium chloride dihydrate, AR grade สอส.011/61 CH647 ครั้งที่ 1
MC567.pdf Basal Medium Eagle (BME) NIAH0573/61s MC567 ครั้งที่ 1
GP418.pdf Beaker with spout, heavy wall, Low form NIAH0445/61 GP418 ครั้งที่ 1
MC033.pdf Beef Extract M032/61 MC033 ครั้งที่ 1
CH1071.PDF Benzalkonium chloride C053/61 CH1071 ครั้งที่ 1
CH993.PDF Benzalkonium chloride solution C054/61 CH993 ครั้งที่ 1
CH1062.PDF Benzene for spectrophotometry C307/61s CH1062 ครั้งที่ 1
CH861.PDF Benzene, AR grade NIAH0039/61 CH861 ครั้งที่ 1
CH934.PDF Benzethonium chloride C055/61 CH934 ครั้งที่ 1
CH094.PDF Beta-Zearalenol C056/61s CH094 ครั้งที่ 1
CH1077.PDF b-Glucuronidase from Helix pomatia-Type H-2 C057/61s CH1077 ครั้งที่ 1
MO052.PDF BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit NIAH0040/61s MO052 ครั้งที่ 1
MO053.PDF BigDye X Terminator Purification Kit NIAH0041/61s MO053 ครั้งที่ 1
MC441.pdf Bile Aesculin Agar M033/61 MC441 ครั้งที่ 1
MC034.pdf Bile Aesculin Azide Agar M034/61 MC034 ครั้งที่ 1
MC035.pdf Bile Asculin Azide Broth base M035/61 MC035 ครั้งที่ 1
TK156.PDF Bilirubin (total) test kit for Automated Chemistry Analyzer NIAH0042/61s TK156 ครั้งที่ 1
TK173.pdf Biochemistry calibrator for Automated Chemistry Analyzer NIAH0480/61s TK173 ครั้งที่ 1
TK171.PDF Biochemistry control serum level 1 NIAH0043/61s TK171 ครั้งที่ 1
TK172.pdf Biochemistry control serum level 2  NIAH0044/61s TK172 ครั้งที่ 1
GR017.pdf Blank Discs เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 mm. M036/61 GR017 ครั้งที่ 1
SM1196.pdf Bleed and Temperature Optimized Septa สำหรับ GC Agilent T312/61s SM1196 ครั้งที่ 1
SM1024.pdf Bleed Temperature Optimized (BTO) GC Inlet Septa 9 mm. T175/61 SM1024 ครั้งที่ 1
MC442.PDF Blood Agar Base No.2  NIAH0046/61s MC442  ครั้งที่ 1
MC467.PDF Blood Agar Base   NIAH0045/61s MC467 ครั้งที่ 1
GP537.pdf Boiling flask, round bottom with ground joint 24/40, 250 mL G079/61 GP537 ครั้งที่ 1
GP523.pdf Boiling flask, round bottom, 125 mL G050/61 GP523 ครั้งที่ 1
MC036.pdf Bolton Broth M037/61 MC036 ครั้งที่ 1
CH680.PDF Boric acid, AR grade C058/61 CH680 ครั้งที่ 1
CH1058.PDF Boron trifluoride methanol complex, Synthesis grade C059/61 CH1058 ครั้งที่ 1
GP521.pdf Bottle, PE, 30 ml G044/61 GP521 ครั้งที่ 1
GP216.pdf Bottle, PP wide mouth, with screw cap, 50 ml G245/61 GP216 ครั้งที่ 1
GP584.pdf Bottle, with Bakelite cap, 240 ml  G244/61 GP584  ครั้งที่ 1
MC037.pdf Brain Heart Infusion Agar M038/61 MC037 ครั้งที่ 1
MC180.pdf Brain Heart Infusion Broth M039/61 MC180 ครั้งที่ 1
MC038.pdf Brilliant Green Agar (Modified) M040/61 MC038 ครั้งที่ 1
MC196.PDF BRILLIANT GREEN AGAR   NIAH0047/61s MC196 ครั้งที่ 1
MC039.pdf Brilliant Green Bile (2%) Broth M041/61 MC039 ครั้งที่ 1
CH682.pdf Bromocresol green สอส.012/61 CH682 ครั้งที่ 1
CH518.PDF Bromocresol purple C060/61 CH518 ครั้งที่ 1
CH098.PDF Bromothymol blue C061/61 CH098 ครั้งที่ 1
MC040.pdf Brucella Broth Base M042/61 MC040 ครั้งที่ 1
MO249.pdf Bst DNA Polymerase NIAH0590/61 MO249 ครั้งที่ 1
SM471.pdf BTO Septa ขนาด 11.5 มิลลิเมตร สำหรับ Varian CP-1079 Injector T140/61 SM471 ครั้งที่ 1
CH793.pdf Buffer Powder T047/61s CH793 ครั้งที่ 1
CH100.PDF Buffer solution pH 10.00  ใช้สำหรับเครื่อง pH meter ยี่ห้อ Mettler Toledo C062/61s CH100 ครั้งที่ 1
CH101.PDF Buffer solution pH 10.01 ใช้สำหรับเครื่อง pH meter ยี่ห้อ Orion C063/61s CH101 ครั้งที่ 1
CH103.PDF Buffer solution pH 4.01 ใช้สำหรับเครื่อง pH meter ยี่ห้อ Mettler Toledo C064/61s CH103 ครั้งที่ 1
CH104.PDF Buffer solution pH 4.01 ใช้สำหรับเครื่อง pH meter ยี่ห้อ Orion C065/61s CH104 ครั้งที่ 1
CH108.PDF Buffer solution pH 7.00 ใช้สำหรับเครื่อง pH meter ยี่ห้อ Mettler Toledo C066/61s CH108 ครั้งที่ 1
CH107.PDF Buffer solution pH 7.00 ใช้สำหรับเครื่อง pH meter ยี่ห้อ Orion C067/61s CH107 ครั้งที่ 1
CH1126.pdf Buffer tablets pH 7.2 NIAH0077/61 CH1126 ครั้งที่ 1
MC041.pdf Buffered Listeria Enrichment Broth M043/61 MC041 ครั้งที่ 1
MC042.pdf Buffered Peptone Water M044/61 MC042 ครั้งที่ 1
MC197.PDF BUFFERED PEPTONE WATER (ISO)  NIAH0048/61s MC197 ครั้งที่ 1
TK157.PDF BUN test kit for Automated Chemistry Analyzer NIAH0049/61s TK157 ครั้งที่ 1
GP565.pdf Buret, class A, 50 mL  G274/61 GP565 ครั้งที่ 1
GP483.pdf Burette, class A  หรือ AS, 25 ml สอส.013/61 GP483 ครั้งที่ 1
RM1005.pdf Butyric acid, standard grade สอส.093/61 RM1005 ครั้งที่ 1
SM405.pdf C-18 SPE Bulk Packing T168/61 SM405 ครั้งที่ 1
SM1199.PDF C18-E C308/61s SM1199 ครั้งที่ 1
CH719.pdf Calcium acetate hydrate, for soil testing สอส.014/61 CH719 ครั้งที่ 1
CH613.PDF Calcium carbonate, AR grade C068/61 CH613 ครั้งที่ 1
CH110.PDF Calcium chloride dihydrate, AR grade C069/61 CH110 ครั้งที่ 1
CH994.PDF Calcium hypochlorite C070/61 CH994 ครั้งที่ 1
CH919.PDF Calcium sulfate anhydrous C071/61 CH919 ครั้งที่ 1
TK158.PDF Calcium test kit for Automated Chemistry Analyzer NIAH0050/61s TK158 ครั้งที่ 1
RM412.pdf Calcium, Standard Solution for AAS สอส.015/61 RM412 ครั้งที่ 1
RM411.pdf Calcium, Standard Solution for ICP สอส.016/61 RM411 ครั้งที่ 1
MC043.pdf Campylobacter Agar Base (Karmali) M045/61s MC043 ครั้งที่ 1
MC044.pdf Campylobacter Blood-free Selective Medium(Modified CCDA-Preston) M046/60s MC044 ครั้งที่ 1
CH008.pdf Campylobacter Growth Supplement M047/61 MC045 ครั้งที่ 1
MC046.pdf CAMPYLOBACTER SELECTIVE SUPPLEMENT (KARMALI) M048/61 MC046 ครั้งที่ 1
SM830.pdf Capillary Array สำหรับเครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรม วด001/61s SM830 ครั้งที่ 1
SM983.pdf Capillary GC Column Connector T060/61 SM983 ครั้งที่ 1
SM606.pdf Capillary nut ชนิดทองเหลือง สำหรับเครื่อง GC T264/61s SM606 ครั้งที่ 1
SM1123-1.pdf Capillary stainless steel tubing,0.17 mm ID with fitting T105/61 SM1123 ครั้งที่ 1
SM1123.pdf Capillary stainless steel tubing,0.17 mm ID, 200 mm length T141/61s SM1123 ครั้งที่ 1
SM935.pdf Capsule Holder for Bomb Calorimeter สอส.017/61 SM935 ครั้งที่ 1
CH1063.PDF Casein จากน้ำนม C309/61 CH1063 ครั้งที่ 1
SM463.pdf Catalyst complete set for DMA-80 T181/61s SM463 ครั้งที่ 1
MC047.pdf CCDA SELECTIVE SUPPLEMENT M049/61 MC047 ครั้งที่ 1
MC048.pdf Cefixime tellurite selective supplement M050/61 MC048 ครั้งที่ 1
CH963.pdf Cefoxitin 30 ไมโครกรัม NIAH0446/61 CH963 ครั้งที่ 1
CH964.pdf Cefoxitin sodium salt  NIAH0448/61 CH964 ครั้งที่ 1
CH113.PDF Ceftazidime hydrate C072/61 CH113 ครั้งที่ 1
MC464.pdf CEFTIOFUR 30 ไมโครกรัม  NIAH0051/61s MC464   ครั้งที่ 1
CH114.PDF Celite 545 C073/61 CH114 ครั้งที่ 1
CH683.pdf Cellophane Tape for Bomb Calorimeter สอส.018/61 CH683 ครั้งที่ 1
GR038.pdf Cellulose filter paper NO.5 หรือเทียบเท่า G412/61 GR038 ครั้งที่ 1
GR002.pdf Cellulose Filter paper, No.41 หรือเทียบเท่า สอส.019/61 GR002 ครั้งที่ 1
GR003.pdf Cellulose Filter paper, No.42 หรือเทียบเท่า สอส.020/61 GR003 ครั้งที่ 1
GR410.pdf Cellulose filter, No.1 หรือเทียบเท่า G389/61 GR410 ครั้งที่ 1
GR411.pdf Cellulose filter, NO.2 หรือเทียบเท่า G411/61 GR411 ครั้งที่ 1
GR412.pdf Cellulose filter, No.4 หรือเทียบเท่า G405/61s GR412 ครั้งที่ 1
GP053.pdf Centrifuge tube, PP, conical bottom, 15 ml with screw cap G362/61 GP053 ครั้งที่ 1
GP052.pdf Centrifuge tube, PP, conical bottom, 50 ml with plug seal cap G361/61 GP052 ครั้งที่ 1
MC465.pdf CEPHALEXIN 30 ไมโครกรัม NIAH0052/61s MC465   ครั้งที่ 1
MO038.pdf Certified Low-melt Agarose NIAH0482/61 MO038 ครั้งที่ 1
MC049.pdf Cetrimide Agar M051/61 MC049 ครั้งที่ 1
CH684.pdf Cetyltrimethylammonium bromide, AR grade สอส.021/61 CH684 ครั้งที่ 1
CH728.PDF Charcoal activated, AR grade C074/61 CH728 ครั้งที่ 1
CH920.PDF Check Sample Aflatoxins in Maize C075/61s CH920 ครั้งที่ 1
CH1047.PDF Check sample Fumonisins in Maize (High level) C076/61s CH1047 ครั้งที่ 1
CH1048.PDF Check sample Fumonisins in Maize (Low level) C077/61s CH1048 ครั้งที่ 1
CH927.PDF Check sample Zearalenone and Deoxynivalenol in Maize C078/61s CH927 ครั้งที่ 1
CH119.PDF Chlorofrom, AR grade C079/61 CH119 ครั้งที่ 1
CH1091.PDF Chlortetracycline hydrochloride C080/61 CH1091 ครั้งที่ 1
TK159.pdf Cholesterol test kit for Automated Chemistry Analyzer NIAH0053/61s TK159 ครั้งที่ 1
TK160.pdf Cholinesterase test kit for Automated Chemistry Analyzer NIAH0054/61s TK160 ครั้งที่ 1
MC540.pdf Chromagar Salmonella M052/61s MC540 ครั้งที่ 1
RM631.pdf Chromium, Standard solution for ICP NIAH0481/61 RM631 ครั้งที่ 1
MC050.pdf Chromogenic Agar สำหรับตรวจหาเชื้อกลุ่ม Coliform และ E. coli M054/61 MC050 ครั้งที่ 1
MC541.pdf Chromogenic Agar สำหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Salmonella M053/61 MC541 ครั้งที่ 1
CH595.PDF Ciprofloxacin C081/61s CH595 ครั้งที่ 1
CH122.PDF Ciprofloxacin Hydrochloride C082/61 CH122 ครั้งที่ 1
CH591.pdf Citric Acid Andydrous ชนิด cell culture tested สค018/61 CH591 ครั้งที่ 1
CH774.PDF Citric acid monohydrate, AR grade C083/61 CH774 ครั้งที่ 1
GP543.pdf Clear Glass 12x32 mm/1mL Screw Neck Recovery Vial, with cap and PTFE/Silicone Septa G410/61s GP543 ครั้งที่ 1
GR465.pdf Clip for receiving flask G048/61 GR465 ครั้งที่ 1
GP054.pdf Cluster Tube สำหรับวิธี PCR
G144/61s
GP054 ครั้งที่ 1
MC051.pdf Coagulase Plasma (EDTA) M055/61 MC051 ครั้งที่ 1
CH1096.PDF Cocoa Powder analysis C084/61s CH1096 ครั้งที่ 1
MC510.pdf COLISTIN 10 ไมโครกรัม NIAH0503/61 MC510  ครั้งที่ 1
MC052.pdf Columbia Blood Agar Base M056/61 MC052 ครั้งที่ 1
SM1128.pdf Column C18,1.7 µm,2.1mmx100 mm พร้อม Guard Column T116/61 SM1128 ครั้งที่ 1
GP055.pdf Column chromatography with Fritted Disc,11×300 mm. G169/61 GP055 ครั้งที่ 1
SM422.pdf Column Cleaning Adaptor สำหรับ UNITREX T212/61s SM422 ครั้งที่ 1
SM1073.pdf Column dC18,5 ไมโครเมตร ขนาด 2.1x150 มิลลิเมตร T019/61s SM1073 ครั้งที่ 1
SM1145.pdf Column Fused-Core C18,2.7 µm ขนาด 50 mm.x 3.0 mm. T195/61s SM1145 ครั้งที่ 1
SM579.pdf Column HPLC C18,5 µm ขนาด 4.6x150 mm.Carbon loading 17-20% T229/61 SM579 ครั้งที่ 1
SM387.pdf Column nut for 6890 สำหรับ GC Agilent T241/61s SM387 ครั้งที่ 1
GP449.pdf Column, Plain, with reservoir G076/61 GP449 ครั้งที่ 1
SM914.pdf Complement NIAH0504/61 SM914 ครั้งที่ 1
CH901.pdf Concentrated System Liquid for Automated Chemistry Analyzer NIAH0055/61s CH901 ครั้งที่ 1
SM1116.pdf Concentrator Tube Standard GC Vial TIP,250 ml T092/61s SM1116 ครั้งที่ 1
GR495.pdf Condenser Clamp & Bosshead G201/61 GR495 ครั้งที่ 1
RM437.pdf Conductivity/TDS standard 12.9 µS/cm, สำหรับเครื่องยี่ห้อ Orion  สอส.022/61 RM437 ครั้งที่ 1
RM438.pdf Conductivity/TDS standard 1413 µS/cm, สำหรับเครื่องยี่ห้อ Orion สอส.023/61 RM438 ครั้งที่ 1
GR461.pdf Connector with gasket for Suction Flask 2 L G042/61s GR461 ครั้งที่ 1
MC053.pdf Cooked Meat Medium M057/61 MC053 ครั้งที่ 1
RM416.pdf Copper, Standard Solution for AAS สอส.024/61 RM416 ครั้งที่ 1
RM415.pdf Copper, Standard Solution for ICP สอส.025/61 RM415 ครั้งที่ 1
RM954.PDF Corn Certified Reference Material for Deoxynivalenol C085/61s RM954 ครั้งที่ 1
RM955.PDF Corn Certified Reference Material for Fumonisins C086/61s RM955 ครั้งที่ 1
RM956.PDF Corn Certified Reference Material for Mycotoxins C087/61s RM956 ครั้งที่ 1
RM957.PDF Corn Certified Reference Material for Ochratoxin A C088/61s RM957 ครั้งที่ 1
RM958.PDF Corn Certified Reference Material for T-2 และ HT-2 Toxin C089/61s RM958 ครั้งที่ 1
RM959.PDF Corn Certified Reference Material for Zearalenone C090/61s RM959 ครั้งที่ 1
GP525.pdf Cover Glass ขนาด 22X22 มิลลิเมตร NIAH0449/61 GP525 ครั้งที่ 1
GP271.pdf Cover glass ขนาด 24x40 มิลลิเมตร NIAH0554/61 GP271 ครั้งที่ 1
GP526.pdf Cover Glass ขนาด 24X60 มิลลิเมตร NIAH0450/61 GP526 ครั้งที่ 1
TK161.pdf Creatine kinase test kit for Automated Chemistry Analyzer NIAH0056/61s TK161 ครั้งที่ 1
CH130.PDF Creatine monohydrate C091/61 CH130 ครั้งที่ 1
TK162.pdf Creatinine test kit for Automated Chemistry Analyzer NIAH0057/61s TK162 ครั้งที่ 1
SM1172.pdf Crimper for aluminum seal vial T256/61 SM1172 ครั้งที่ 1
GR090.pdf Crucible ชนิด Porcelain แบบทรงสูง ขนาดความจุ 50 มิลลิลิตร พร้อมฝาปิด G267/61 GR090 ครั้งที่ 1
GP058.pdf Cryotube 2.0 มิลลิลิตร
G145/61
GP058 ครั้งที่ 1
GP566.pdf Cryotube 2.0 มิลลิลิตร ชนิดเกลียวใน G275/61 GP566 ครั้งที่ 1
GR030.pdf CTC Syrine ขนาด 10 ไมโครลิตร สำหรับ GC Varian T262/61 GR030 ครั้งที่ 1
GP559.pdf Culture Plate ชนิดก้นกลม, 96 Well G226/61 GP559 ครั้งที่ 1
GP412.pdf Culture tube with screw cap, round bottom NIAH0494/61 GP412 ครั้งที่ 1
CH493.PDF Cyclohexane for Gas chromatography C310/61 CH493 ครั้งที่ 1
CH486.PDF Cyclohexane for HPLC C311/61 CH486 ครั้งที่ 1
GP539.pdf Cylinder with Polyethylene Stopper, 1,000 mL G086/61 GP539 ครั้งที่ 1
GP540.pdf Cylinder with Polyethylene Stopper, 2,000 mL G087/61 GP540 ครั้งที่ 1
GP503.pdf Cylinder, 500 มิลลิลิตร, PMP G203/61 GP503 ครั้งที่ 1
GP547.pdf Cylinder, TC, Class A, 100 ml G107/61 GP547 ครั้งที่ 1
CH593.pdf D-(-)-Fructose ชนิด cell culture tested สค020/61 CH593 ครั้งที่ 1
CH133.PDF D-(+)-Galactose C092/61s CH133 ครั้งที่ 1
CH351.PDF D-(+)-Raffinose pentahydrate C093/61 CH351 ครั้งที่ 1
CH135.PDF D(+)-Xylose C094/61 CH135 ครั้งที่ 1
CH1057.PDF D-Cycloserine C095/61 CH1057 ครั้งที่ 1
RM023.PDF Defatted Peanut Meal Certified Reference Material for Aflatoxin B1 (blank) C096/61s RM023 ครั้งที่ 1
RM024.PDF Defatted peanut meal Certified Reference Material for Aflatoxin B1 (high level) C097/61s RM024 ครั้งที่ 1
CH756.pdf Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus NIAH0505/61 CH756 ครั้งที่ 1
TK118.pdf Detection System, Peroxidase / AEC, Rabbit / Mouse NIAH0058/61s TK118 ครั้งที่ 1
CH798.pdf Detergent T038/61s CH798 ครั้งที่ 1
SM515.pdf Deuterium Lamp สำหรับ Dual-Wavelength Absorbance Detector Waters รุ่น 2487 T156/61s SM515 ครั้งที่ 1
SM514.pdf Deuterium Lamp สำหรับ Photodiode Array Detector Waters รุ่น 996 T157/61s SM514 ครั้งที่ 1
CH142.PDF Dextrose C098/61 CH142 ครั้งที่ 1
CH524.pdf D-Glucose NIAH0059/61 CH524 ครั้งที่ 1
CH935.PDF Diacetoxyscirpenol C099/61s CH935 ครั้งที่ 1
CH929.PDF di-Ammonium hydrogen phosphate, ACS grade C100/61 CH929 ครั้งที่ 1
MC055.pdf Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar M058/61s MC055 ครั้งที่ 1
MC054.pdf Dichloran-Glycerol (DG18) Agar Base M059/61 MC054 ครั้งที่ 1
CH146.PDF Dichloromethane, AR grade C101/61 CH146 ครั้งที่ 1
CH706.PDF Dichloromethane, for analysis of dioxins, furans and PCB C312/61s CH706 ครั้งที่ 1
CH473.PDF Dichloromethane,HPLC grade C313/61 CH473 ครั้งที่ 1
CH152.PDF Diethyl ether, AR grade C102/61 CH152 ครั้งที่ 1
CH921.PDF Diethylamine C103/61 CH921 ครั้งที่ 1
CH646.pdf Diethylenetriaminepentaacetic acid, complexometry grade สอส.026/61 CH646 ครั้งที่ 1
SM1103.pdf Digital Max-Min Thermometer G051/61 SM1103 ครั้งที่ 1
CH157.PDF Dihydrostreptomycin sesquisulfate C104/61s CH157 ครั้งที่ 1
CH525.pdf Dimethyl sulfoxide (DMSO) NIAH0060/61 CH525 ครั้งที่ 1
CH525-1.PDF Dimethyl sulfoxide, AR grade C105/61 CH525  ครั้งที่ 1
CH1023.PDF Dimidium bromide C106/61 CH1023 ครั้งที่ 1
CH526.pdf Di-Potassium hydrogen phosphate NIAH0061/61 CH526 ครั้งที่ 1
SM402.pdf Direct Liner สำหรับ 0.25 และ 0.32 mm.ID.Column ของ GC Varian T270/61s SM402 ครั้งที่ 1
CH1078.PDF Disodium hydrogen phosphate C107/61 CH1078 ครั้งที่ 1
CH527.pdf Disodium hydrogen phosphate NIAH0062/61 CH527 ครั้งที่ 1
CH165.PDF di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, AR grade C108/61 CH165 ครั้งที่ 1
CH148.PDF di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate C109/61 CH148 ครั้งที่ 1
SM002.pdf Dispenser for concentrated acids, 2-10 ml, with recirculation valve สอส.027/61 SM002 ครั้งที่ 1
SM001.pdf Dispenser for concentrated acids, 6-25 ml, with recirculation valve สอส.028/61 SM001 ครั้งที่ 1
GR381.pdf Dispenser for organic solvent, 10-50 ml, with recirculation valve สอส.029/61 GR381 ครั้งที่ 1
SM1113.pdf Dispersive SPE for Quechers method T068/61s SM1113 ครั้งที่ 1
GP487.pdf Disposable Cuvette สำหรับ mycotoxin Fluorometer NIAH0063/61s GP487 ครั้งที่ 1
SM527.pdf Disposable PTFE Line สำหรับ Vacuum Manifold ยี่ห้อ Alltech T138/61s SM527 ครั้งที่ 1
GR333.pdf Disposable syringe filter ขนาด 0.2 micron วด020/61 GR333 ครั้งที่ 1
GR433.pdf Disposable syringe ชนิดไม่มีหัวเข็ม NIAH0500/61 GR433 ครั้งที่ 1
SM370.pdf Disposable Teflon Valve Line สำหรับ Vacuum Manifold ยี่ห้อ Supelco T139/61 SM370 ครั้งที่ 1
CH1024.PDF Disulfine blue หรือ Patent Blue C110/61 CH1024 ครั้งที่ 1
MC057.pdf Dnase Agar M060/61 MC057 ครั้งที่ 1
MO088.pdf dNTP Mix NIAH0064/61 MO088 ครั้งที่ 1
MO185.pdf dNTP Set for molecular biology  NIAH0065/61 MO185  ครั้งที่ 1
SM1138.pdf DON-NIV ชนิด wide bore column สำหรับวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC T153/61s SM1138 ครั้งที่ 1
SM991.pdf DONtest Column สำหรับวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC T145/61s SM991 ครั้งที่ 1
MO248.pdf DR Influenza A Detection Kit NIAH0589/61s MO248 ครั้งที่ 1
SM626.pdf Drop-In Guard Cartridges Hypersil BDS C18 T196/61 SM626 ครั้งที่ 1
GR018.pdf Dry Heat Indicator Labels M061/61 GR018 ครั้งที่ 1
SM962.pdf Dual-Layer Carbon Reversible Tube T110/61s SM962 ครั้งที่ 1
MC532.pdf E.coli H7 Antiserum M062/61 MC532 ครั้งที่ 1
MC533.pdf E.coli O157 Antiserum M063/61 MC533 ครั้งที่ 1
MC223.pdf Eagle's MEM “Nissui” No.1 NIAH0066/61s MC223 ครั้งที่ 1
MO244.pdf EasyScript One-Step RT-PCR Super Mix NIAH0584/61s MO244 ครั้งที่ 1
MC058.pdf EC Broth M064/61 MC058 ครั้งที่ 1
MC059.pdf EC Broth with MUG M065/61 MC059 ครั้งที่ 1
MC443.pdf EGG YOLK TELLURITE EMULSION  NIAH0067/61s MC443 ครั้งที่ 1
SM934.pdf Electrode for Bomb Calorimeter สอส.030/61 SM934 ครั้งที่ 1
MO256.pdf ELISA assay for titration of anti-rabies antibodies  NIAH0599/61 MO256 ครั้งที่ 1
GP273.pdf Embedding cassettes NIAH0068/61 GP273 ครั้งที่ 1
GR390.pdf Embedding ring NIAH0069/61 GR390 ครั้งที่ 1
MC463.pdf ENROFLOXACIN 5 ไมโครกรัม   NIAH0070/61s MC463 ครั้งที่ 1
CH799.PDF Enzyme Mini C342/61s CH799 ครั้งที่ 1
CH528.pdf Eosin NIAH0071/61 CH528 ครั้งที่ 1
MC061.pdf Eosin Methylene Blue Agar (Modified) Levine M066/61 MC061 ครั้งที่ 1
TK064.pdf Equine Infectious Anemia Antibody Test Kit NIAH0072/61 TK064 ครั้งที่ 1
TK212.pdf Equine Infectious anemia antibody test kit พร้อม Agar gel กสก.001/61s TK212 ครั้งที่ 1
CH639.PDF Eriochrome black T C111/61 CH639 ครั้งที่ 1
GP433.pdf Erlenmeyer flask, narrow mouth, heavy duty NIAH0546/61 GP433 ครั้งที่ 1
GP478.pdf Erlenmeyer flask, RAY-SORB with PTFE Stopper, 250mL G075/61s GP478 ครั้งที่ 1
CH171.PDF Erythromycin C112/61 CH171 ครั้งที่ 1
SM1069.pdf ESI - L Low Concentration Tuning Mix T123/61s SM1069 ครั้งที่ 1
SM389.pdf ESI Needle  with Bonded PEEK Tubing ขนาด 14 นิ้ว สำหรับ LC-MS/MS Varian T271/61s SM389 ครั้งที่ 1
CH1072.PDF Ethanol 96% C113/61 CH1072 ครั้งที่ 1
CH529.pdf Ethanol absolute , GR grade NIAH0073/61 CH529 ครั้งที่ 1
CH175.PDF Ethanol absolute, HPLC grade C314/61 CH175 ครั้งที่ 1
CH587.pdf Ethidium Bromide สค016/61 CH587 ครั้งที่ 1
CH758.PDF Ethyl acetate for pesticide residue analysis C315/61 CH758 ครั้งที่ 1
CH178.PDF Ethyl acetate, AR grade C114/61 CH178 ครั้งที่ 1
CH462.PDF Ethyl acetate, GC grade C316/61 CH462 ครั้งที่ 1
CH776.PDF Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA),disodium salt dihydrate C115/61 CH776 ครั้งที่ 1
GR093.pdf Evaporating Dishes with Spout ชนิด Porcelain ลักษณะก้นกลม ขนาด 50-70 มิลลิลิตร G261/61 GR093 ครั้งที่ 1
GR096.pdf Evaporating dishes ชนิด Porcelain ลักษณะก้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มิลลิเมตร G159/61 GR096 ครั้งที่ 1
GP520.pdf Extraction beaker T024/61s GP520 ครั้งที่ 1
SM999.pdf Extraction cup T170/61s SM999 ครั้งที่ 1
GR464.pdf Extraction thimble ขนาด 25x100 มิลลิเมตร G046/61 GR464 ครั้งที่ 1
GR097.pdf Extraction Thimble ขนาด 26 x 60 มิลลิเมตร G205/61s GR097 ครั้งที่ 1
GR098.pdf Extraction thimble ขนาด 33 x 80 มิลลิเมตร G206/61s GR098 ครั้งที่ 1
CH883.PDF Fast Blue B Salt C116/61 CH883 ครั้งที่ 1
CH630.PDF Fat in whole milk (UHT) C117/61s CH630 ครั้งที่ 1
SM623.pdf Female Luer สำหรับ Vacuum Manifold ยี่ห้อ Alltech T130/61s SM623 ครั้งที่ 1
SM865.pdf Ferrule, Blank 1/16 inch for GC-MS Varian T006/61 SM865 ครั้งที่ 1
SM826.pdf Fetal Bovine Serum, Qualified (US) สค004/61s SM826  ครั้งที่ 1
SM497.pdf Filament Disk Assembly with wires สำหรับเครื่อง GC-MS/MS Varian รุ่น Saturm 2200 T261/61s SM497 ครั้งที่ 1
SM1121.pdf Filment สำหรับเครื่อง GC-FID Shimadzu รุ่น GC 2010 T101/61s SM1121 ครั้งที่ 1
GR006.pdf Filter Crucible, Pore size 100-160 µm, 50 ml สอส.031/61 GR006 ครั้งที่ 1
GR515.pdf Filter Crucible, Pore size 2, 30 ml สอส.091/61 GR515 ครั้งที่ 1
GR439.pdf Filter flasks, heavy wall สอส.032/61 GR439 ครั้งที่ 1
GP286.pdf Filter Pipette Tip  ขนาด 10 ไมโครลิตร NIAH0074/61 GP286 ครั้งที่ 1
GP284.pdf Filter Pipette Tip  ขนาด 1000 ไมโครลิตร NIAH0075/61 GP284 ครั้งที่ 1
GP287.pdf Filter Pipette Tip  ขนาด 20 ไมโครลิตร NIAH0078/61 GP287 ครั้งที่ 1
GP289.pdf Filter Pipette Tip  ขนาด 200 ไมโครลิตร NIAH0076/61 GP289 ครั้งที่ 1
GP091.pdf Filter Pipette Tip (PP) ขนาด 10 ไมโครลิตร ชนิด Extra long พร้อมกล่องใส่ Tip G215/61 GP091 ครั้งที่ 1
GP092.pdf Filter Pipette Tip (PP) ขนาด 10 ไมโครลิตร ชนิด Sterile พร้อมกล่องใส่ทิป G216/61 GP092 ครั้งที่ 1
GP093.pdf Filter Pipette Tip (PP) ขนาด 1000 ไมโครลิตร ชนิด Sterile พร้อมกล่องใส่ทิป G217/61 GP093 ครั้งที่ 1
GP283.pdf Filter Pipette Tip ขนาด 10 ไมโครลิตร ชนิด Extra long พร้อมกล่อง  NIAH0598/61 GP283 ครั้งที่ 1
GP094.pdf Filter Pipette Tip ชนิด Sterile  ขนาด 100 ไมโครลิตร พร้อมกล่องใส่ Tip G218/61 GP094 ครั้งที่ 1
GP095.pdf Filter Pipette Tip ชนิด Sterile  ขนาด 20 ไมโครลิตร พร้อมกล่องใส่ Tip G219/61 GP095 ครั้งที่ 1
GP096.pdf Filter Pipette Tip ชนิด sterile  ขนาด 200 ไมโครลิตร พร้อมกล่องใส่ Tip G220/61 GP096 ครั้งที่ 1
GP098.pdf Filter Pipette Tip ชนิด Sterile  แบบ Extra Long ขนาด 100 ไมโครลิตร พร้อมกล่องใส่ Tip G222/61 GP098 ครั้งที่ 1
GP097.pdf Filter Pipette Tip ชนิด Sterile  แบบ Extra Long ขนาด 200 ไมโครลิตร พร้อมกล่องใส่ Tip G221/61 GP097 ครั้งที่ 1
GP288.pdf Filter Pipette Tip ชนิด sterile ขนาด 100 ไมโครลิตร NIAH0079/61 GP288 ครั้งที่ 1
SM974.pdf FITC Anti-Rabies Monoclonal Globulin NIAH0080/61s SM974 ครั้งที่ 1
SM951.pdf Fitting Teflon Hex for High Capacity Teflon Columns T235/61s SM951 ครั้งที่ 1
SM955.pdf Fitting Tefzel Female Luer T133/61s SM955 ครั้งที่ 1
SM956.pdf Fitting Tefzel Male Luer T080/61s SM956 ครั้งที่ 1
SM957.pdf Fitting Tefzel Union T089/61s SM957 ครั้งที่ 1
SM1076.pdf Fixed Needle Syringe ขนาด 10 ไมโครลิตร,ความยาว 50 มิลลิเมตร T020/61s SM1076 ครั้งที่ 1
SM1077.pdf Fixed Needle Syringe ขนาด 10 ไมโครลิตร,ความยาว 57 มิลลิเมตร T021/61s SM1077 ครั้งที่ 1
CH1035.pdf Florisil column for clean-up Dioxins T115/61s CH1035 ครั้งที่ 1
CH479.pdf Florisil ขนาด 60-100 mesh, PR grade T179/61 CH479 ครั้งที่ 1
MC062.pdf Fluid Thioglycollate Medium M067/61 MC062 ครั้งที่ 1
GR099.pdf Forceps stainless steel แบบปลายโค้งแหลมไม่มีเขี้ยว G280/61 GR099 ครั้งที่ 1
GR100.pdf Forceps ชนิดมีเขี้ยว ยาว 16 เซนติเมตร G312/61s GR100 ครั้งที่ 1
GR101.pdf Forceps แบบโค้งหรือหักงอ ยาว 15 เซนติเมตร G348/61 GR101 ครั้งที่ 1
GR102.pdf Forceps แบบปลายตรงขนาดประมาณ 10.5 – 12.5 เซนติเมตร G313/61s GR102 ครั้งที่ 1
GR501.pdf Forceps แบบไม่มีเขี้ยว G375/61 GR501 ครั้งที่ 1
CH1079.PDF Formaldehyde C118/61 CH1079 ครั้งที่ 1
CH531.pdf Formaldehyde solution NIAH0081/61 CH531 ครั้งที่ 1
CH1080.PDF Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) C119/61s CH1080 ครั้งที่ 1
CH187.PDF Formic acid, AR grade C120/61 CH187 ครั้งที่ 1
CH1109.PDF Formic acid,LC/MS grade C317/61 CH1109 ครั้งที่ 1
CH188.pdf Foss Clean T048/61s CH188 ครั้งที่ 1
CH803.PDF Fossomatic (TM) Clean C121/61s CH803 ครั้งที่ 1
CH804.PDF Fossomatic Adjustment Sample Kit C122/61s CH804 ครั้งที่ 1
CH805.PDF FossomaticTM Rinse C123/61s CH805 ครั้งที่ 1
MC063.pdf Fraser Broth M068/61 MC063 ครั้งที่ 1
GP099.pdf Fritted glass Crucible, Pore size 2 G251/61 GP099 ครั้งที่ 1
CH190.PDF FTIR Equalizer C124/61s CH190 ครั้งที่ 1
SM763.pdf FuminiTest  Developer A  Fluorometer NIAH0082/61s SM763 ครั้งที่ 1
SM988.pdf Fumoni Test Column สำหรับวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC T143/61s SM988 ครั้งที่ 1
SM761.pdf FumoniTest  Calibration  Standards NIAH0083/61s SM761 ครั้งที่ 1
SM762.pdf FumoniTest  Columns NIAH0084/61s SM762 ครั้งที่ 1
SM764.pdf FumoniTest  Developer B Fluorometer NIAH0085/61s SM764 ครั้งที่ 1
GP586.pdf Funnel, polypropylene, ID 60 mm NIAH0615/61 GP586 ครั้งที่ 1
GP587.pdf Funnel, polypropylene, ID 80 mm NIAH0616/61 GP587 ครั้งที่ 1
CH1092.PDF Furazolidone C125/61 CH1092 ครั้งที่ 1
TK163.pdf Gamma-glutamyltransferase (g-GT) test kit for Automated Chemistry Analyzer NIAH0086/61s TK163 ครั้งที่ 1
SM491.pdf Gas Clean Filter สำหรับ GC-MS/MS T263/61s SM491 ครั้งที่ 1
SM868.pdf Gas Purifier,Nitrogen with fitting ¼ inch for GC Agilent T003/61s SM868 ครั้งที่ 1
SM545.pdf GC Column (50%-phenyl)-methylpolysiloxane ขนาด 30 m.x 0.25 mm.ID T214/61 SM545 ครั้งที่ 1
SM546.pdf GC Column 100% dimethylpolysiloxane ขนาด 30 m.x0.25 mm.ID T165/61 SM546 ครั้งที่ 1
SM1115.pdf GC Column 5% Phenyl-95%-Dimethylpolysiloxane ขนาด 30 m.x 0.25 mm.ID T075/61 SM1115 ครั้งที่ 1
SM373.pdf GC Column ชนิด capillary สำหรับการวิเคราะห์ Organophosphorus Pesticides เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.25 มิลลิเมตร T299/61s SM373 ครั้งที่ 1
SM374.pdf GC Column ชนิด capillary สำหรับวิเคราะห์ chlorinated Pesticides,ID.0.25 mm T249/61 SM374 ครั้งที่ 1
SM397.pdf GC- Column ชนิด capillary สำหรับวิเคราะห์ Organophosphorus Pesticides เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.32 มิลลิเมตร T247/61s SM397 ครั้งที่ 1
SM1189.pdf GC Column ชนิด DB-1701 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.25 มิลลิเมตร T300/61s SM1189 ครั้งที่ 1
SM523.pdf GC Column ชนิด DB-35MS เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.25 มิลลิเมตร T297/61s SM523 ครั้งที่ 1
SM620.pdf GC Column ชนิด DB-5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.32 มิลลิเมตร T294/61s SM620 ครั้งที่ 1
SM478.pdf GC Column ชนิด DB-5ms Ultra Inert ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.25 มิลลิเมตร T266/61s SM478 ครั้งที่ 1
SM445.pdf GC Column ชนิด DB-5ms ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.25 มิลลิเมตร T267/61s SM445 ครั้งที่ 1
SM929.pdf GC Dioxin Column,40 m.x0.18 mm.ID,0.18 µm T095/61s SM929 ครั้งที่ 1
SM923.pdf GC Dioxin Column,60 m.x0.25 mm.ID,0.25 µm T091/61s SM923 ครั้งที่ 1
SM1157.pdf GC Graphite Ferrule T220/61s SM1157 ครั้งที่ 1
SM371.pdf GC Graphite Ferrule ขนาด 0.5 mm.สำหรับ GC Agilent T254/61s SM371 ครั้งที่ 1
SM372.pdf GC Graphite Ferrule ขนาด 1.0 mm.สำหรับ GC Agilent T255/61s SM372 ครั้งที่ 1
SM492.pdf GC- MS/MS Column ชนิด capillary สำหรับวิเคราะห์ Pesticides,PCBs และPAHs ขนาด 0.25 mm,0.50 µm,30 m T268/61 SM492 ครั้งที่ 1
SM1120.pdf GC Vial Tip T099/61s SM1120 ครั้งที่ 1
CH193.PDF Gelatin C126/61 CH193 ครั้งที่ 1
MO040.pdf Genomic DNA Mini Kit for Blood and Cells NIAH0087/61s MO040 ครั้งที่ 1
MC226.pdf Gentamicin Reagent Solution 50 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร NIAH0088/61s MC226 ครั้งที่ 1
CH967.pdf Giemsa' Azure Eosin Methylene Blue Solution NIAH0451/61 CH967 ครั้งที่ 1
MC064.pdf Giolitti - Cantoni Broth M069/61 MC064 ครั้งที่ 1
GP573.pdf Glass Column with Reservoir G322/61 GP573 ครั้งที่ 1
SM1021.pdf Glass Fractionation Tube,UNITREX T173/61s SM1021 ครั้งที่ 1
GP100.pdf Glass Insert ชนิด flat bottom ขนาด 300 ไมโครลิตร G168/61 GP100 ครั้งที่ 1
GP570.pdf Glass microfiber filter,  diameter 4.7 cm NIAH0452/61 GP470 ครั้งที่ 1
GR498.pdf Glass Microfiber Filter, multiple porosities, pore size 2 µm G398/61s GR498 ครั้งที่ 1
GR347.pdf Glass microfiber filter, pore size 1.0 µm, diameter 11 cm. G403/61s GR347 ครั้งที่ 1
GR052.pdf Glass microfiber filter, pore size 1.2 µm, diameter 11 cm. G404/61s GR052 ครั้งที่ 1
GR218.pdf Glass microfiber filter, pore size 1.5 µm diameter 11 cm NIAH0089/61s GR218 ครั้งที่ 1
GR346.pdf Glass microfiber filter, pore size 1.6 µm, diameter 11 cm. G402/61s GR346 ครั้งที่ 1
GP493.pdf Glass Mortar and Pestle G162/61 GP493 ครั้งที่ 1
GP563.pdf Glass solution bottle with screw cap, 2,000 ml G268/61 GP563 ครั้งที่ 1
GP423.pdf Glass Storage bottle with screw cap, amber NIAH0547/61 GP423 ครั้งที่ 1
GP422.pdf Glass Storage bottle with screw cap, clear NIAH0548/61 GP422 ครั้งที่ 1
GR432.pdf Gloves, Latex, Non-sterile, powdered G081/61 GR432 ครั้งที่ 1
CH806.PDF Gluconic acid solution หรือ D-Gluconic acid solution C127/61 CH806 ครั้งที่ 1
TK164.pdf Glucose test kit for Automated Chemistry Analyzer NIAH0090/61s TK164 ครั้งที่ 1
MC568.pdf Glutamax I Supplement  NIAH0574/61s MC568 ครั้งที่ 1
CH194.PDF Glycerol C128/61 CH194 ครั้งที่ 1
CH592.pdf Glycerol ชนิด cell culture tested สค019/61 CH592 ครั้งที่ 1
CH750.PDF Glyoxal solution C129/61 CH750 ครั้งที่ 1
MO098.pdf Go Taq DNA Polymerase NIAH0091/61 MO098 ครั้งที่ 1
MO041.pdf Go Taq Green Master Mix NIAH0092/61 MO041 ครั้งที่ 1
SM765.pdf Goat anti – mouse Immunoglobulins conjugated to peroxidase labeled polymer NIAH0093/61 SM765 ครั้งที่ 1
SM766.pdf Goat anti – rabbit  Immunoglobulins conjugated to peroxidase labeled polymer NIAH0094/61 SM766 ครั้งที่ 1
SM429.pdf Gold Plated Seal kit Split/Splitless Inlet สำหรับ GC Agilent T240/61s SM429 ครั้งที่ 1
GP546.pdf Graduate Pipette, Blow out, 10 ml G105/61 GP546 ครั้งที่ 1
GP490.pdf Graduated Pipette ชนิด Class A ขนาด 1 มิลลิลิตร G277/61 GP490 ครั้งที่ 1
SM419.pdf Graphite / Vespel Ferrule สำหรับเครื่อง GC-MS Varian T298/61s SM419 ครั้งที่ 1
SM448.pdf Graphite Ferrule สำหรับ GC Capillary Column ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.32 มิลลิเมตร T304/61 SM448 ครั้งที่ 1
SM447.pdf Graphite Ferrule สำหรับ GC Capillary Column ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.53 มิลลิเมตร T303/61s SM447 ครั้งที่ 1
SM1193.pdf Graphite Ferrule สำหรับ PTV Injector T309/61s SM1193 ครั้งที่ 1
SM867.pdf Graphite Liner Seals for Injector 1079 GC-MS Varian T004/61 SM867 ครั้งที่ 1
SM1029.pdf Graphite O-ring for GC injector,6.3 mm OD T301/61s SM1029 ครั้งที่ 1
SM1030.pdf Graphite O-ring for GC injector,6.5 mm OD T295/61s SM1030 ครั้งที่ 1
SM413.pdf Graphite/Vespel Ferrule สำหรับ Column ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 มิลลิเมตร T265/61s SM413 ครั้งที่ 1
SM1194.pdf Graphite/Vespel Ferrule สำหรับ MS detector T310/61s SM1194 ครั้งที่ 1
MO149.pdf GS FLX Titanium Rapid Library Preparation Kit NIAH0391/61s MO149 ครั้งที่ 1
MO150.pdf GS Junior Titanium Sequencing Kit NIAH0095/61s MO150 ครั้งที่ 1
SM932.pdf Guard Cartridge for HPLC Column C18 T084/61s SM932 ครั้งที่ 1
SM1066.pdf Guard Cartridge ขนาด 3.0 x 4.0 mm.สำหรับ HPLC column C18 T016/61s SM1066 ครั้งที่ 1
SM1065.pdf Guard Cartridge ขนาด 3.0 x 4.0 mm.สำหรับ HPLC column C8 T015/61s SM1065 ครั้งที่ 1
SM1064.pdf Guard Cartridge ขนาด 3.0 x 4.0 mm.สำหรับ HPLC column RP - 1 T014/61s SM1064 ครั้งที่ 1
SM1111.pdf Guard Cartridge,5µm,4.6x12.5 mm for ZORBAX Eclipes XDB-C18 column T062/61s SM1111 ครั้งที่ 1
SM580.pdf Guard Column Pursuit T217/61s SM580 ครั้งที่ 1
SM1197.pdf Guard Holder ของ HPLC Column T313/61s SM1197 ครั้งที่ 1
MC496.pdf Half Fraser Selective Supplement M070/61s MC496 ครั้งที่ 1
MC566.pdf Heart Infusion Agar  NIAH0562/61s MC566 ครั้งที่ 1
SM908.pdf Heat Wire for Bomb Calorimeter สอส.033/61 SM908 ครั้งที่ 1
SM903.pdf Heating coil for amalgamator T137/61s SM903 ครั้งที่ 1
SM904.pdf Heating coil for drying/ashing T136/61s SM904 ครั้งที่ 1
CH195.pdf Heat-Transfer Fluid T028/61s CH195 ครั้งที่ 1
MC065.pdf Hektoen Enteric Agar M071/61 MC065 ครั้งที่ 1
GR050.pdf Helium,UHP for GC T118/61 GR050 ครั้งที่ 1
CH691.pdf Hematoxylin NIAH0096/61 CH691 ครั้งที่ 1
SM917.pdf Hemolysin NIAH0506/61 SM917 ครั้งที่ 1
MO240.pdf HEPES (1M) NIAH0575/61s MO240 ครั้งที่ 1
CH886.PDF Heptafluorobutyric acid, AR grade C130/61 CH886 ครั้งที่ 1
CH707.PDF Hexane, For analysis of dioxins, furans and PCB C318/61s CH707 ครั้งที่ 1
MO110.pdf HI-DITM  formamide NIAH0097/61s MO110 ครั้งที่ 1
MO198.pdf High Sensitivity D1000 Reagents NIAH0507/61 MO198 ครั้งที่ 1
MO199.pdf High Sensitivity D1000 ScreenTape NIAH0508/61 MO199 ครั้งที่ 1
SM1105.pdf High-temperature fiberglass probes, Type K G053/61s SM1105 ครั้งที่ 1
CH198.PDF Hippuric acid sodium salt C131/61s CH198 ครั้งที่ 1
SM367.pdf Horse Serum M072/61 SM367 ครั้งที่ 1
SM909.pdf HORSE SERUM, Mycoplasma free  NIAH0098/61 SM909  ครั้งที่ 1
MO054.pdf HotStarTaq DNA  Polymerase Kit NIAH0099/61s MO054 ครั้งที่ 1
SM1108.pdf HPLC Column µBondapak C18,ขนาด 3.9x150 มิลิเมตร พร้อม Guard Column T057/61s SM1108 ครั้งที่ 1
SM939.pdf HPLC Column C18,2.6 µm, 4.6x100 mm. with guard column T083/61s SM939 ครั้งที่ 1
SM937.pdf HPLC Column C18,2.6 µm, 4.6x50 mm. with guard column T082/61s SM937 ครั้งที่ 1
SM938.pdf HPLC Column C18,3 µm, 4.6x150 mm. with guard column T081/61s SM938 ครั้งที่ 1
SM888.pdf HPLC Column C18,5 µm ขนาด 4.6x150 mm,Hybrid Particle Based Paking T025/61 SM888 ครั้งที่ 1
SM1141.pdf HPLC Column Capcell Pak C18 ACR 80, 5µm, 4.6X150 mm with guard column T188/61s SM1141 ครั้งที่ 1
SM1148.pdf HPLC Column Capcell Pak C18 ACR 80,5 µm, 4.6x250 mm with guard column T197/61s SM1148 ครั้งที่ 1
SM1009.pdf HPLC Column Eclipse Plus C18 ,1.8 µm, 2.1X100 mm.with guard column T124/61s SM1009 ครั้งที่ 1
SM1202.pdf HPLC Column Phenyl-Hexyl,3 µm ขนาด 4.6x150 mm พร้อม quard column T319/61s SM1202 ครั้งที่ 1
SM1062.pdf HPLC Column Poroshell EC-C18, 2.7 µm, 3.0 x 100 mm. with guard column T011/61s SM1062 ครั้งที่ 1
SM1013.pdf HPLC Column Poroshell EC-C18,2.7 µm, 2.1 x 150 mm.with guard column T324/61s SM1013 ครั้งที่ 1
SM902.pdf HPLC Column Pursuit XRs C18, 3µm,size 4.6x150 mm T246/61s SM902 ครั้งที่ 1
SM588.pdf HPLC Column Symmetry C18,5 ไมโครเมตร ขนาด 3.9 X 150 มิลลิเมตร พร้อม Guard Column T192/61s SM588 ครั้งที่ 1
SM1085.pdf HPLC Column XDB-C18,5µm,size 4.6 x 150 mm,with guard column T033/61 SM1085 ครั้งที่ 1
SM1164.pdf HPLC Column ZORBAX SB-C18,3.5 ไมโครเมตร ขนาด 4.6 x 100 มิลลิเมตร พร้อม Guard Column T230/61s SM1164 ครั้งที่ 1
SM1171.pdf HPLC Column ZORBAX XDB-C18,5 ไมโครเมตร ขนาด 2.1 x 150 มิลลิเมตร พร้อม Guard Column T243/61s SM1171 ครั้งที่ 1
SM582.pdf HPLC Column ชนิด C18, 3.5µm, ขนาด 2.1x150mm สำหรับวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์ T326/61s SM582 ครั้งที่ 1
SM1210.pdf HPLC Column ชนิด C18,2.7 µm,3.0x50mm with guard column T155/61s SM1210 ครั้งที่ 1
SM558.pdf HPLC Column ชนิด C18,3.5 ไมโครเมตร ขนาด 4.6x150 มิลลิเมตร พร้อม guard column T323/61s SM558 ครั้งที่ 1
SM1149.pdf HPLC Column ชนิด C18,4 ไมโครเมตร ขนาด 3.9 X 150 มิลลิเมตร พร้อม Guard Column T199/61s SM1149 ครั้งที่ 1
SM1114.pdf HPLC Column ชนิด C18,5 µm,size 4.6x150 mm,pH 1-12, with guard column T069/61 SM1114 ครั้งที่ 1
SM1209.pdf HPLC Column ชนิด C18,5µm,4.6x150mm,Carbon loading 20-21%with guard column T325/61s SM1209 ครั้งที่ 1
SM466.pdf HPLC Column ชนิด C8,5 ไมโครเมตร ขนาด 4.6 X 250 มิลลิเมตร T193/61s SM466 ครั้งที่ 1
SM559.pdf HPLC Column ชนิด C8,5 ไมโครเมตร ขนาด 4.6x150 มิลลิเมตร พร้อม guard column T320/61s SM559 ครั้งที่ 1
SM414.pdf HPLC Column ชนิด ODS-3,3 ไมโครเมตร ขนาด 2.1x150 มิลลิเมตร พร้อม guard column T242/61s SM414 ครั้งที่ 1
SM369.pdf HPLC Column ชนิด ODS-3,4.6x150 mm T245/61s SM369 ครั้งที่ 1
SM1169.pdf HPLC Column, Accucore RP-MS T236/61s SM1169 ครั้งที่ 1
SM1109.pdf HPLC Column, C18,ขนาด 100 mm. x 2.1mm.ID  T058/61s SM1109 ครั้งที่ 1
SM1110.pdf HPLC Column, C18,ขนาด 50 mm. x 2.1mm.ID  T059/61s SM1110 ครั้งที่ 1
SM1235.pdf HPLC Column, Organic Acids สอส.090/61 SM1235 ครั้งที่ 1
SM1201.pdf HPLC Column,C18,3 µm ขนาด 2.0x 150 mm พร้อม guard column T317/61s SM1201 ครั้งที่ 1
SM1198.pdf HPLC Column,C18,5 µm ขนาด 2.0x 150 mm พร้อม guard column T315/61s SM1198 ครั้งที่ 1
SM967.pdf HPLC Column,HyPURITY C18,5µm,3.0x150 mm,Carbon loading 13% T065/61s SM967 ครั้งที่ 1
CH201.PDF Hydrochloric acid for trace analysis C132/61 CH201 ครั้งที่ 1
CH202.pdf Hydrochloric acid, AR grade สอส.035/61 CH202 ครั้งที่ 1
GR235.pdf Hydrogen gas,UHP for GC-MS T079/61 GR235 ครั้งที่ 1
CH203.PDF Hydrogen peroxide 35% C133/61s CH203 ครั้งที่ 1
CH574.pdf Hydrogen peroxide, AR grade NIAH0100/61 CH574 ครั้งที่ 1
CH205.PDF Hydrolysis Reagent CB130 C319/61s CH205 ครั้งที่ 1
CH652.pdf Hydrozinium sulfate, AR grade สอส.034/61 CH652 ครั้งที่ 1
SM968.pdf HyPURITY C18 Drop-In Guard Cartridges,size 3x10mm T064/61s SM968 ครั้งที่ 1
SM970.pdf IC-Pak Anion -exchange Guard-Pak Insert T071/61s SM970 ครั้งที่ 1
SM969.pdf IC-Pak Anion HR Column,size 4.6x75 mm T070/61s SM969 ครั้งที่ 1
CH619.PDF Imidazole, ACS grade C134/61 CH619 ครั้งที่ 1
CH1116.pdf IMIDAZOLE, PROTEOMICS GRADE NIAH0571/61s CH1116 ครั้งที่ 1
CH968.pdf Immersion oil NIAH0453/61 CH968 ครั้งที่ 1
SM444.pdf Ink Ribbon สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Mettler Toledoรุ่น LC-P45และรุ่น GA42 T187/61 SM444 ครั้งที่ 1
CH978.PDF Iodine resublimed C135/61 CH978 ครั้งที่ 1
CH997.PDF Iodine, 99.8% C136/61 CH997 ครั้งที่ 1
CH211.PDF Iodine, AR grade C137/61 CH211 ครั้งที่ 1
CH720.pdf Iron (II) sulfate heptahydrate, AR grade สอส.036/61 CH720 ครั้งที่ 1
TK165.pdf Iron test kit for Automated Chemistry Analyzer NIAH0101/61s TK165 ครั้งที่ 1
RM427.pdf Iron, Standard Solution for AAS สอส.037/61 RM427 ครั้งที่ 1
RM426.pdf Iron, Standard Solution for ICP สอส.038/61 RM426 ครั้งที่ 1
SM629.pdf ISE Reference Electrode สำหรับเครื่อง Auto Titrator ยี่ห้อ Mettler Toledo T010/61s SM629 ครั้งที่ 1
CH778-1.PDF Isobutanol หรือ Isobutyl alcohol, AR grade C138/61 CH778 ครั้งที่ 1
CH778.pdf Isobutanol, AR grade NIAH0509/61 CH778 ครั้งที่ 1
CH1060.PDF Isobutyl methyl ketone C139/61 CH1060 ครั้งที่ 1
CH490.PDF Isopropanol HPLC grade C320/61 CH490 ครั้งที่ 1
CH1111.PDF Isopropanol สำหรับงานด้าน Molecular C140/61 CH1111 ครั้งที่ 1
CH1081.PDF KCl 3 mol/L สำหรับ reference electrode C141/61s CH1081 ครั้งที่ 1
CH1073.PDF KCl 3 mol/L, AgCl saturated solution สำหรับ reference electrode C142/61s CH1073 ครั้งที่ 1
CH223.PDF KJELBLET/COPPER C143/61s CH223 ครั้งที่ 1
SM997.pdf Knitted Reactor Coils ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.25 มิลลิเมตร ยาว 25 เมตร T151/61s SM997 ครั้งที่ 1
MC542.pdf Koser citrate medium M073/61 MC542 ครั้งที่ 1
MC368.pdf Kovac’ s Indole Reagent M074/61 MC068 ครั้งที่ 1
TK204.pdf Lactate dehydrogenase test kit for Automated Chemistry Analyzer NIAH0510/61s TK204 ครั้งที่ 1
RM1006.pdf Lactic acid, standard grade สอส.094/61 RM1006 ครั้งที่ 1
MC069.pdf Lactose Broth M075/61 MC069 ครั้งที่ 1
CH224.PDF Lactose monohydrate C144/61 CH224 ครั้งที่ 1
MC070.pdf LAKED HORSE BLOOD NIAH0102/61 MC070 ครั้งที่ 1
MO250.pdf Lambda Ladder PFG Marker NIAH0591/61 MO250 ครั้งที่ 1
MC071.pdf Lauryl Tryptose Broth M076/61 MC071 ครั้งที่ 1
CH988.PDF Lead (II) acetate trihydrate, ACS grade C145/61 CH988 ครั้งที่ 1
MC072.pdf Lecithin M077/61s MC072 ครั้งที่ 1
MC564.pdf Leibovit' s L-15 Medium NIAH0558/61s MC564 ครั้งที่ 1
SM772.pdf Leptospira Enrichment EMJH NIAH0103/61s SM772 ครั้งที่ 1
SM773.pdf Leptospira Medium Base EMJH NIAH0104/61s SM773 ครั้งที่ 1
MC073.pdf Letheen Broth M078/61s MC073 ครั้งที่ 1
CH538.pdf L-Glutamine, Cell culture grade NIAH0105/61 CH538 ครั้งที่ 1
SM1051.pdf Lid for Vacuum Manifold 24-Port T132/61s SM1051 ครั้งที่ 1
MO159.pdf LightCycler 8-Tube Strips (white) NIAH0511/61 MO159 ครั้งที่ 1
MO160.pdf LightCycler® 480 Multiwell plate 96, white   NIAH0106/61s MO160  ครั้งที่ 1
SM385.pdf Liner O-ring ชนิด Non-Stick Fluorocarbon สำหรับ GC Agilent T213/61s SM385 ครั้งที่ 1
SM1167.pdf Liner Seal T233/61s SM1167 ครั้งที่ 1
SM1028.pdf Liner with frit gooseneck for 1177 Split/Splitless injector T296/61 SM1028 ครั้งที่ 1
SM866.pdf Liners,Deactivated Injector for 1079 Varian, Gooseneck Type, ID 3.4 mm. T005/61 SM866 ครั้งที่ 1
GR452.pdf Liquid Argon,oxygen 5 ppm T171/61 GR452 ครั้งที่ 1
SM1207.pdf Liquid in glass Thermometer, 0 – 100 องศาเซลเซียส G365/61 SM1207 ครั้งที่ 1
GR082.pdf Liquid Leak Detector T135/61s GR082 ครั้งที่ 1
GR508.pdf Liquid Nitrogen, oxygen 10 ppm NIAH0563/61s GR508 ครั้งที่ 1
GR029.pdf Liquid Nitrogen,oxygen 3 ppm T076/61 GR029 ครั้งที่ 1
GR365.pdf Liquid Nitrogen,oxygen 5 ppm T072/61 GR365 ครั้งที่ 1
CH229.PDF Liquid Paraffin (Mineral Oil) C146/61 CH229 ครั้งที่ 1
MC074.pdf Listeria Enrichment Broth Base M079/61 MC074 ครั้งที่ 1
MC498.pdf Listeria Primary Selective Enrichment Supplement (UVM I) M080/61 MC498 ครั้งที่ 1
MC497.pdf Listeria Selective Enrichment Supplement M081/61s MC497 ครั้งที่ 1
MC075.pdf Listeria selective supplement (Oxford) M082/61s MC075 ครั้งที่ 1
CH989.PDF Lithium hydroxide monohydrate, AR grade C147/61 CH989 ครั้งที่ 1
CH849.pdf L-Lysine Hydrochloride NIAH0512/61 CH849 ครั้งที่ 1
CH1025.PDF L-Methionine C148/61 CH1025 ครั้งที่ 1
CH003.pdf L-mimosine สอส.039/61 CH003 ครั้งที่ 1
CH999.PDF L-Norleucine C149/61 CH999 ครั้งที่ 1
SM1125.pdf Low volume insert, 150 µL, with plastic spring G409/61s SM1125 ครั้งที่ 1
CH231.PDF L-Rhamnose monohydrate C150/61 CH231 ครั้งที่ 1
CH1000.PDF L-Threonine C151/61 CH1000 ครั้งที่ 1
CH232.PDF L-Tryptophan C152/61 CH232 ครั้งที่ 1
CH780.PDF Lyophilised meat (Nitrate; Nitrite) C153/61s CH780 ครั้งที่ 1
MC444.pdf LYSINE DECARBOXYLASE BROTH NIAH0107/61s MC444  ครั้งที่ 1
MC076.pdf Lysine Iron Agar M083/61 MC076 ครั้งที่ 1
CH1115.pdf LYSOZYME, 5 G. NIAH0570/61s CH1115 ครั้งที่ 1
MC078.pdf MacConkey Agar M084/61 MC078 ครั้งที่ 1
MC236.pdf MacConkey Agar (Pancreatic Digest of Gelatin) NIAH0513/61 MC236  ครั้งที่ 1
MO243.pdf MagMAX TM Pathogen RNA/DNA Kit NIAH0583/61s MO243 ครั้งที่ 1
CH863.pdf Magnesium Sulfate Anhydrous NIAH0108/61 CH863 ครั้งที่ 1
TK166.pdf Magnesium test kit for Automated Chemistry Analyzer NIAH0109/61s TK166 ครั้งที่ 1
RM420.pdf Magnesium, Standard Solution for AAS สอส.040/61 RM420 ครั้งที่ 1
RM419.pdf Magnesium, Standard Solution for ICP สอส.041/61 RM419 ครั้งที่ 1
CH025.PDF Maize Certified Reference Material for Zearalenone (low level) C154/61s CH025 ครั้งที่ 1
CH026.PDF Maize Certified Reference Material for Zearalenone (Very low level) C155/61s CH026 ครั้งที่ 1
CH028.PDF Maize flour Certified Reference Material for Deoxynivalenol (Blank) C156/61s CH028 ครั้งที่ 1
CH471.pdf Malachite Green (สีย้อมสปอร์)  M085/61 CH471 ครั้งที่ 1
SM622.pdf Male Luer Outlet สำหรับ Vacuum Manifold ยี่ห้อ Alltech T131/61s SM622 ครั้งที่ 1
CH005.pdf Manganese (II) sulfate monohydrate, AR grade สอส.042/61 CH005 ครั้งที่ 1
RM422.pdf Manganese, Standard Solution for AAS สอส.043/61 RM422 ครั้งที่ 1
RM421.pdf Manganese, Standard Solution for ICP สอส.044/61 RM421 ครั้งที่ 1
SM942.pdf Manifold Cover 24 port for Disposable Liner Visiprep Vacuum Manifold Supelco T104/61s SM942 ครั้งที่ 1
MC178.pdf Mannitol Egg Yolk Polymyxin Agar (MYP agar) M086/61 MC178 ครั้งที่ 1
MC080.pdf Mannitol Salt Agar M087/61 MC080 ครั้งที่ 1
MC081.pdf Maximum Recovery Diluent M088/61 MC081 ครั้งที่ 1
GP299.pdf Maxisorp Immuno Plate 96 well with certificate NIAH0110/61 GP299 ครั้งที่ 1
MC084.pdf Meat Extract M089/61 MC084 ครั้งที่ 1
CH930.PDF Medroxyprogesterone C157/61 CH930 ครั้งที่ 1
CH887.PDF Medroxyprogesterone Acetate C158/61 CH887 ครั้งที่ 1
SM1186.pdf Melting Poin Tubes-METTLER TOLEDO T289/61s SM1186 ครั้งที่ 1
GR069.pdf Membrane filter ขนาด 3 µm สำหรับ Macro pipette Controller T158/61s GR069 ครั้งที่ 1
GR245.pdf Membrane filter, cellulose acetate, pore size 0.2 µm, diameter 47 mm G396/61 GR245 ครั้งที่ 1
GR246.pdf Membrane filter, cellulose acetate, pore size 0.45 µm, diameter 47 mm G397/61 GR246 ครั้งที่ 1
GR051.pdf Membrane filter, cellulose nitrate, pore size 0.45 µm, diameter 47 mm, sterile G395/61 GR051 ครั้งที่ 1
GR065.pdf Membrane filter, cellulose, sheet, size 250x250 mm G407/61s GR065 ครั้งที่ 1
GR453.pdf Membrane filter, Nylon, pore size 0.2 µm, diameter 47 mm G393/61 GR453 ครั้งที่ 1
GR440.pdf Membrane filter, Nylon, pore size 0.45 µm, diameter 47 mm G406/61s GR440 ครั้งที่ 1
SM460.pdf Mercury Trap for DMA-80 T227/61s SM460 ครั้งที่ 1
CH864.pdf Mercury(II) sulfate, AR grade NIAH0111/61 CH864 ครั้งที่ 1
MC085.pdf Meropenem Supplement M090/61s MC085 ครั้งที่ 1
CH1002.PDF Meropenem trihydrate C159/61s CH1002 ครั้งที่ 1
SM1104.pdf Metal Thermometer, 0-100 ํC G052/61 SM1104 ครั้งที่ 1
CH704.PDF Methanol, AR grade C160/61 CH704 ครั้งที่ 1
CH757.PDF Methanol, HPLC grade C321/61 CH757 ครั้งที่ 1
CH1104.PDF Methanol, LC/MS grade C323/61 CH1104 ครั้งที่ 1
CH1083.PDF Methyl p-tolyl sulfide C161/61s CH1083 ครั้งที่ 1
CH674.pdf Methyl red สอส.045/61 CH674 ครั้งที่ 1
CH1026.PDF Methylene blue tablets for milk analysis C162/61s CH1026 ครั้งที่ 1
CH888.PDF Methyltestosterone C163/61 CH888 ครั้งที่ 1
GR500.pdf Micro Aluminum weighing dishes G331/61 GR500 ครั้งที่ 1
SM1161.pdf Micro Connector T224/61s SM1161 ครั้งที่ 1
SM940.pdf Micro ECO Mixing Liner for GC Agilent T073/61 SM940 ครั้งที่ 1
MO056.pdf MicroAmp Optical 96-well Reaction Plate NIAH0112/61s MO056 ครั้งที่ 1
MO057.pdf MicroAmp Optical Adhesive Film NIAH0113/61s MO057 ครั้งที่ 1
MO187.pdf MicroAmp® Optical 8-Cap Strip NIAH0114/61s MO187 ครั้งที่ 1
MO188.pdf MicroAmp® Optical Fast 8-Tube Strip NIAH0115/61s MO188 ครั้งที่ 1
GP381.pdf Microcentrifuge Tube ขนาด 0.5 มิลลิลิตร วด010/61 GP381 ครั้งที่ 1
GP304.pdf Microcentrifuge tube ขนาด 1.5 มิลลิลิตร NIAH0116/61 GP304 ครั้งที่ 1
GP380.pdf Microcentrifuge Tube ขนาด 1.5 มิลลิลิตร สำหรับงานชีวโมเลกุล วด009/61 GP380 ครั้งที่ 1
GP115.pdf Microcentrifuge tube, PP, conical bottom, 1.5 ml G349/61 GP115 ครั้งที่ 1
SM632.pdf Micropipette  ขนาด 100-1000 ไมโครลิตร ชนิดช่องทางเดียว autoclave ได้ทั้งตัว  G001/61 SM632 ครั้งที่ 1
SM631.pdf Micropipette ขนาด 0.5 – 10 ไมโครลิตร ชนิดช่องทางเดียว Autoclave ได้ทั้งตัว G088/61 SM631 ครั้งที่ 1
SM634.pdf Micropipette ขนาด 1,000 – 10,000 ไมโครลิตร ชนิดช่องทางเดียว autoclave ได้ทั้งตัว G356/61 SM634 ครั้งที่ 1
SM638.pdf Micropipette ขนาด 10 – 100 ไมโครลิตร ชนิดช่องทางเดียว G089/61 SM638 ครั้งที่ 1
SM637.pdf Micropipette ขนาด 100 – 1000 ไมโครลิตร ชนิดช่องทางเดียว G357/61 SM637 ครั้งที่ 1
SM635.pdf Micropipette ขนาด 100 - 1000 ไมโครลิตร ชนิดช่องทางเดียว  พร้อมขาตั้ง G002/61s SM635 ครั้งที่ 1
SM636.pdf Micropipette ขนาด 100-1000 ไมโครลิตร  G003/61 SM636 ครั้งที่ 1
SM640.pdf Micropipette ขนาด 20 – 200 ไมโครลิตร ชนิดช่องทางเดียว G090/61 SM640 ครั้งที่ 1
SM639.pdf Micropipette ขนาด 20 - 200 ไมโครลิตร ชนิดช่องทางเดียว พร้อมขาตั้ง G004/61s SM639 ครั้งที่ 1
SM641.pdf Micropipette ขนาด 20-200 ไมโครลิตร ชนิดช่องทางเดียว autoclave  ได้ทั้งตัว G005/61 SM641 ครั้งที่ 1
SM633.pdf Micropipette ขนาด 500 – 5000 ไมโครลิตร ชนิดช่องทางเดียว autoclave ได้ทั้งตัว G364/61 SM633 ครั้งที่ 1
GP558.pdf Microplate ชนิดก้นแบน, 96 well G225/61s GP558 ครั้งที่ 1
MC086.pdf MIL Medium M091/61s MC086 ครั้งที่ 1
CH1042.PDF Minerals  and  trace  elements in Pig Feed C164/61s CH1042 ครั้งที่ 1
MO200.pdf MiSeq Reagent Kit v2 (300 cycles) NIAH0514/61 MO200 ครั้งที่ 1
MO201.pdf MiSeq Reagent Kit v2 (500 cycles) NIAH0515/61 MO201 ครั้งที่ 1
MO202.pdf MiSeq Reagent Kit v3 (600 cycles) NIAH0516/61 MO202 ครั้งที่ 1
MC087.pdf Modified Bolton Broth Supplement M092/61 MC087 ครั้งที่ 1
MC543.pdf MODIFIED KARMALI SELECTIVE SUPPLEMENT M093/61s MC543 ครั้งที่ 1
MC089.pdf Modified Semi – Solid Rappaport Vassiliadis (MSRV)  M094/61 MC089 ครั้งที่ 1
RM423.pdf Molybdenum, Standard Solution for AAS สอส.046/61 RM423 ครั้งที่ 1
SM972.pdf Monoclonal Antibody (PCV2) to Porcine Circovirus 2 NIAH0117/61s SM972 ครั้งที่ 1
SM975.pdf Monoclonal Antibody (SDOW17-A) to Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) NIAH0118/61s SM975 ครั้งที่ 1
SM976.pdf Monoclonal Antibody (SDOW17-F) to Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) NIAH0119/61s SM976 ครั้งที่ 1
MC091.pdf MOPS Free Acid M095/61 MC091 ครั้งที่ 1
MC092.pdf MOPS Sodium Salt M096/61 MC092 ครั้งที่ 1
MC093.pdf Motility Test Medium M097/61 MC093 ครั้งที่ 1
MC358.pdf Motility-Indole-Lysine (MIL) Medium NIAH0491/61s MC538 ครั้งที่ 1
MO177.pdf Mouse Monoclonal Antibody to Porcine Circovirus 2 (PCV2) NIAH0120/61s MO177 ครั้งที่ 1
MC094.pdf MRS agar M098/61 MC094 ครั้งที่ 1
MC095.pdf MRS broth M099/61 MC095 ครั้งที่ 1
MC096.pdf MRVP MEDIUM M100/61 MC096 ครั้งที่ 1
CH266.pdf MSc - Rinse Concentrate T041/61s CH266 ครั้งที่ 1
MC097.pdf Mueller Hinton Agar M101/61 MC097 ครั้งที่ 1
MC098.pdf Mueller Hinton Broth M102/61 MC098 ครั้งที่ 1
MC445.pdf Mueller Hinton II Agar  NIAH0121/61s MC445  ครั้งที่ 1
MC558.pdf Mueller Hinton II Broth (Cation-Adjusted) M103/61s MC558 ครั้งที่ 1
MC099.pdf Muller-Kauffmann Tetrathionate-Novobiocin Broth Base (MKTTN) M104/61s MC099 ครั้งที่ 1
SM642.pdf Multichannel pipette ขนาด 8 ช่องทาง ปริมาตร 10 - 100 ไมโครลิตรพร้อมที่วางแบบตั้งโต๊ะ G358/61 SM642 ครั้งที่ 1
SM643.pdf Multichannel pipette ขนาด 8 ช่องทาง ปริมาตร 30 - 300 ไมโครลิตรพร้อมที่เก็บแบบตั้งโต๊ะ G359/61 SM643 ครั้งที่ 1
SM961.pdf Multi-layer Silica Gel Dioxin Column T107/61s SM961 ครั้งที่ 1
GP118.pdf Multiwell Plate ชนิด 96 หลุม  สำหรับใช้กับเครื่อง LightCycler® 480 G223/61s GP118 ครั้งที่ 1
SM1081.pdf Mycotoxin Standard Fluorometer Calibration Standards T027/61s SM1081 ครั้งที่ 1
CH909.PDF Mycotoxins in Animal feed C165/61s CH909 ครั้งที่ 1
CH910.PDF Mycotoxins in Barley C166/61s CH910 ครั้งที่ 1
CH1043.PDF Mycotoxins in feed C167/61s CH1043 ครั้งที่ 1
CH911.PDF Mycotoxins in Ground wheat C168/61s CH911 ครั้งที่ 1
CH970.pdf N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride NIAH0454/61 CH970 ครั้งที่ 1
CH1121.PDF N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride C343/61 CH1121 ครั้งที่ 1
CH481.pdf N,N-Dimethyl-2-mercaptoethylamine hydrochloride ชนิด Chromatographic grade T174/61s CH481 ครั้งที่ 1
CH273.PDF N,N-Dimethylacetamide, AR grade C169/61 CH273 ครั้งที่ 1
CH1027.PDF N,O-Bis (trimethylilyl) trifluoroacetamide with 1% trimethylchlorosilane C170/61 CH1027 ครั้งที่ 1
CH278.PDF Nalidixic Acid C172/61 CH278 ครั้งที่ 1
CH1097.PDF Nalidixic acid sodium salt C173/61 CH1097 ครั้งที่ 1
CH889.PDF Nandrolone C174/61 CH889 ครั้งที่ 1
GP424.pdf Narrow mouth bottle with screw cap, HDPE NIAH0122/61s GP424 ครั้งที่ 1
MO203.pdf NEBNext Library Quant Kit NIAH0517/61 MO203 ครั้งที่ 1
MO204.pdf NEBNext Ultra RNA Library Prep Kit NIAH0518/61 MO204 ครั้งที่ 1
SM1086.pdf Needle assembly for standard autosample T034/61 SM1086 ครั้งที่ 1
SM857.pdf Needle for spray-on application T201/61s SM857 ครั้งที่ 1
SM1142.pdf Needle seal สำหรับเครื่อง HPLC ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น SIL-10Dvp T189/61s SM1142 ครั้งที่ 1
CH280.PDF Neomycin trisulfate salt hydrate C175/61 CH280 ครั้งที่ 1
CH281.PDF Neutral red C176/61s CH281 ครั้งที่ 1
MO205.pdf Nextera XT DNA Sample Preparation Kit 24 Samples NIAH0519/61 MO205 ครั้งที่ 1
MO206.pdf Nextera XT DNA Sample Preparation Kit 96 Samples NIAH0520/61 MO206 ครั้งที่ 1
MO207.pdf Nextera XT Index Kit (24 indexes, 96 samples) NIAH0521/61 MO207 ครั้งที่ 1
MO208.pdf Nextera XT Index Kit (96 indexes, 384 samples) NIAH0522/61 MO208 ครั้งที่ 1
CH713.PDF n-Heptane, AR grade C177/61 CH713 ครั้งที่ 1
CH282.PDF n-Hexane, AR grade C178/61 CH282 ครั้งที่ 1
CH769.PDF n-Hexane, HPLC grade C324/61 CH769 ครั้งที่ 1
CH1106.pdf n-Hexane, PR grade NIAH0550/61 CH1106 ครั้งที่ 1
CH468.PDF Nicarbazin C179/61 CH468 ครั้งที่ 1
RM919.pdf Nickel, Standard Solution for ICP NIAH0542/61 RM919 ครั้งที่ 1
CH284.PDF Ninhydrin C180/61 CH284 ครั้งที่ 1
MC100.pdf Nitrate Broth M105/61 MC100 ครั้งที่ 1
CH286.PDF Nitric acid for trace analysis C181/61 CH286 ครั้งที่ 1
CH1053.PDF Nitric acid, 65% C182/61 CH1053 ครั้งที่ 1
CH287.pdf Nitric acid, AR grade สอส.047/61 CH287 ครั้งที่ 1
CH1093.PDF Nitrofurantoin C183/61 CH1093 ครั้งที่ 1
GR004.pdf Nitrogen gas, UHP grade สอส.048/61 GR004 ครั้งที่ 1
GR049.pdf Nitrogen gas,UHP,99.999% T119/61 GR049 ครั้งที่ 1
SM778.pdf Normal goat serum NIAH0123/61s SM778 ครั้งที่ 1
SM498.pdf Nova-Pak HPLC Column ชนิด C18,4 ไมโครเมตร ขนาด 2.1X150 มิลลิเมตร พร้อม Guard Column T194/61s SM498 ครั้งที่ 1
CH981.PDF Novobiocin Sodium Salt C184/61 CH981 ครั้งที่ 1
MC446.pdf NOVOBIOCIN SUPPLEMENT  NIAH0124/61 MC446  ครั้งที่ 1
CH293.PDF n-Pentane, AR grade C185/61 CH293 ครั้งที่ 1
MO126.pdf Nuclease-Free Water NIAH0125/61 MO126 ครั้งที่ 1
MC101.pdf Nutrient Agar M106/61 MC101 ครั้งที่ 1
MC359.pdf Nutrient Agar (NA) NIAH0492/61s MC539 ครั้งที่ 1
MC102.pdf Nutrient Broth M107/61 MC102 ครั้งที่ 1
MC103.pdf Nutrient Broth No. 2 M108/61 MC103 ครั้งที่ 1
SM1140.pdf ochra Test column for HPLC T166/61s SM1140 ครั้งที่ 1
SM990.pdf Ochra Test ชนิด wide bore column สำหรับวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC T154/61s SM990 ครั้งที่ 1
SM779.pdf OchraTest  Columns NIAH0126/61s SM779 ครั้งที่ 1
CH813.PDF Octylamine หรือ n-Octylamine C186/61 CH813 ครั้งที่ 1
MO099.pdf Oligonucleotide Primer 50 นาโนโมล NIAH0127/61 MO099 ครั้งที่ 1
MO061.pdf One step RT PCR KIT NIAH0129/61 MO061 ครั้งที่ 1
SM1187.pdf One-Way Stopcock Valves สำหรับ Vacuum Manifold ยี่ห้อ Alltech T292/61s SM1187 ครั้งที่ 1
MC104.pdf ONPG Discs  M109/61 MC104 ครั้งที่ 1
CH920.PDF o-Phthaladehyde(OPA) Diluent CB910 C325/61s CH926 ครั้งที่ 1
CH480.pdf o-Phthalaldehyde (OPA) ชนิด chromatographic grade T244/61s CH480 ครั้งที่ 1
RM031.PDF Organochlorine pesticides in Cod liver oil, CRM C187/61s RM031 ครั้งที่ 1
RM032.PDF Organochlorine pesticides in Pork fat, CRM C326/61s RM032 ครั้งที่ 1
SM936.pdf O-Ring for  Bomb Calorimeter สอส.049/61 SM936 ครั้งที่ 1
SM1163.pdf O-Ring Sealing for boat holder ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20x3 มิลลิเมตร T226/61s SM1163 ครั้งที่ 1
CH912.PDF Ortho-Phosphoric acid, AR grade C188/61 CH912 ครั้งที่ 1
SM1147.pdf Outlet Tubing สำหรับเครื่อง Autosampler ยี่ห้อ SHIMADZU รุ่น SIL-20AXR/20ACXR T328/61s SM1147 ครั้งที่ 1
CH755.pdf Oxacillin sodium salt NIAH0523/61 CH755 ครั้งที่ 1
CH298.PDF Oxalic acid dihydrate, AR grade C189/61 CH298 ครั้งที่ 1
GR015.pdf Oxygen gas สอส.050/61 GR015 ครั้งที่ 1
GR057.pdf Oxygen gas, 99.99% T077/61 GR057 ครั้งที่ 1
MC105.pdf Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar M110/61 MC105 ครั้งที่ 1
CH1094.PDF Oxytetracycline hydrochloride C190/61 CH1094 ครั้งที่ 1
MC106.pdf Oxytetracycline Selective Supplement M111/61 MC106 ครั้งที่ 1
MC107.pdf Palcam Listeria Selective Agar M112/61 MC107 ครั้งที่ 1
GR103.pdf Parafilm ขนาด 100 มิลลิเมตร G351/61s GR103 ครั้งที่ 1
CH814.pdf Particle Control Sample T039/61s CH814 ครั้งที่ 1
SM949.pdf PCB Free Classical Disposable  Carbon Column (SPE Carbon PCB-CCE-034) T086/61s SM949 ครั้งที่ 1
SM947.pdf PCB Free Classical Disposable  Silica ABN Column (SPE Silica PCB-ABN-STD) T090/61s SM947 ครั้งที่ 1
SM948.pdf PCB Free Disposable Alumina(11g) Column (SPE Alumina PCBA-BAS-011) T100/61s SM948 ครั้งที่ 1
SM946.pdf PCB Free High Disposable Acidic Silica Column (PCB-HCDS-ACD-TFC) T087/61s SM946 ครั้งที่ 1
RM033.PDF PCBs (high level) in Pork fat, CRM C327/61s RM033 ครั้งที่ 1
RM034.PDF PCBs (low level) in Pork fat, CRM C328/61s RM034 ครั้งที่ 1
CH306.PDF PCBs in Natural milk powder, CRM C329/61s CH306 ครั้งที่ 1
GP382.pdf PCR Tube ขนาด 0.2 มิลลิลิตร ชนิดฝาโดม วด011/61 GP382 ครั้งที่ 1
MO162.pdf PCR tube ขนาด 0.2 มิลลิลิตร ชนิดสี (Assorted Color) NIAH0524/61 MO162  ครั้งที่ 1
MO161.pdf PCR tube ขนาด 0.2 มิลลิลิตร ชนิดใส (Clear) NIAH0525/61 MO161  ครั้งที่ 1
GP553.pdf PCR tubes ขนาด 0.2 มิลลิลิตร แบบฝาแบน (flat cap) G120/61 GP553 ครั้งที่ 1
SM1155.pdf PEEK filter end fitting,2 µm pore size T218/61s SM1155 ครั้งที่ 1
SM1096-1.pdf PEEK finger - tigth, 1.6 mm ID or 1/16 inch ID T142/61s SM1096(1) ครั้งที่ 1
SM1096.pdf PEEK finger-tight Fitting 1/16 inch OD T053/61 SM1096 ครั้งที่ 1
SM1097.pdf PEEK Tubing 1/16 inch OD,0.13 mm ID T054/61 SM1097 ครั้งที่ 1
SM1098.pdf PEEK Tubing 1/16 inch OD,0.18 mm ID T055/61 SM1098 ครั้งที่ 1
SM1222.pdf PEEK Tubing,1.3 mm ID สำหรับ pump purge valve to waste T102/61s SM1122 ครั้งที่ 1
MC109.pdf Penase Concentrate M113/61s MC109 ครั้งที่ 1
CH308.PDF Penicillin G Sodium Salt C191/61 CH308 ครั้งที่ 1
CH608.pdf PENICILLIN G SODIUM ชนิดฉีด NIAH0130/61s CH608 ครั้งที่ 1
CH309.PDF Pentafluoropropionic acid C192/61 CH309 ครั้งที่ 1
MC110.pdf PEPTONE M114/61 MC110 ครั้งที่ 1
MC111.pdf Peptone P M115/61s MC111 ครั้งที่ 1
MC561.pdf Peptone Sorbitol Bile Broth M116/61 MC561 ครั้งที่ 1
CH1086.PDF Peracetic acid C193/61s CH1086 ครั้งที่ 1
CH006.PDF Perchloric acid 70%, AR grade C194/61 CH006 ครั้งที่ 1
CH549.pdf Permount NIAH0131/61 CH549 ครั้งที่ 1
SM001.pdf Peroxide Test Strip, 100 mg/l G335/61 SM1206 ครั้งที่ 1
SM001.pdf Peroxide Test Strip, 25 mg/l G334/61 SM1205 ครั้งที่ 1
CH1044.PDF Pesticides in Honey  C195/61s CH1044 ครั้งที่ 1
CH312.PDF Pesticides in Spiked milk powder, CRM C330/61s CH312 ครั้งที่ 1
CH1098.PDF PET Food C196/61s CH1098 ครั้งที่ 1
GP014.pdf Petri dish ขนาด 15x60  มิลลิเมตร M117/61 GP014 ครั้งที่ 1
GP016.pdf Petri dish ขนาด 20x100 มิลลิเมตร M118/61 GP016 ครั้งที่ 1
GP015.pdf Petri dish ขนาด 20x150 มิลลิเมตร M119/61 GP015 ครั้งที่ 1
CH313.pdf Petroleum ether, bp 35-60 °C, AR grade สอส.051/61 CH313 ครั้งที่ 1
MO181.pdf pGEM -T Easy cloning System II, 20 reaction NIAH0133/61s MO181 ครั้งที่ 1
MO062.pdf pGEM -T Easy System I, 20 reactions NIAH0132/61 MO062 ครั้งที่ 1
CH866.pdf pH Buffer Solution 10.01 NIAH0134/61s CH866 ครั้งที่ 1
CH867.pdf pH Buffer Solution 4.01 NIAH0135/61s CH867 ครั้งที่ 1
CH868.pdf pH Buffer Solution 7.00 NIAH0136/61s CH868 ครั้งที่ 1
CH1003.PDF pH Electrode filling  solution สำหรับหัววัด pH อาหารเลี้ยงเชื้อ ยี่ห้อ Orion C197/61s CH1003 ครั้งที่ 1
CH315.PDF pH Electrode Filling Solution ใช้สำหรับเครื่อง pH meter ยี่ห้อ Orion C198/61s CH315 ครั้งที่ 1
CH676.PDF pH Electrode Filling Solution สำหรับหัววัด pH รุ่น 9156 BNWP ยี่ห้อ Orion C199/61s CH676 ครั้งที่ 1
CH1004.PDF pH Electrode filling solution สำหรับหัววัด pH สารละลาย ยี่ห้อ Orion C200/61s CH1004 ครั้งที่ 1
CH1005.PDF pH Electrode storage solution สำหรับหัววัด pH สารละลาย ยี่ห้อ Orion C201/61s CH1005 ครั้งที่ 1
CH1006.PDF pH Electrode storage solution สำหรับหัววัด pH อาหารเลี้ยงเชื้อ ยี่ห้อ Orion C202/61s CH1006 ครั้งที่ 1
CH869.pdf pH Electrode with temperature probe, 5-pin connector NIAH0137/61s CH869 ครั้งที่ 1
SM1119.pdf pH Electrode ใช้วัดสารละลาย สำหรับเครื่อง pH meter ยี่ห้อ Orion T097/61s SM1119 ครั้งที่ 1
SM1118.pdf pH Electrode ใช้วัดสารละลาย สำหรับเครื่อง pH meter ยี่ห้อ Toledo T096/61s SM1118 ครั้งที่ 1
SM649.pdf pH electrode ใช้วัดอาหารเลี้ยงเชื้อ สำหรับเครื่อง pH meter ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น MP 230 G324/61s SM649 ครั้งที่ 1
SM648.pdf pH electrode ใช้วัดอาหารเลี้ยงเชื้อ สำหรับเครื่อง pH meter ยี่ห้อ Orion 520 A G323/61s SM648 ครั้งที่ 1
SM1060.pdf pH electrode สำหรับ Redox titration ของเครื่อง Auto Titrator ยี่ห้อ Mettler Toledo T009/61s SM1060 ครั้งที่ 1
CH633.PDF pH in milk (UHT) C203/61s CH633 ครั้งที่ 1
SM1234.pdf pH Indicator roll ช่วง pH 1-14.0 สอส.087/61 SM1234 ครั้งที่ 1
SM1232.pdf pH Indicator Strips Non-Bleeding ช่วง pH 0-6.0 สอส.085/61 SM1232 ครั้งที่ 1
SM1233.pdf pH Indicator Strips Non-Bleeding ช่วง pH 07.5-14.0 สอส.086/61 SM1233 ครั้งที่ 1
SM652.pdf pH Indicator แบบ Strip ช่วง 0-14.0 G333/61 SM652 ครั้งที่ 1
SM364.pdf pH Indicator แบบ Strip ช่วง 5.0 - 10.0 G346/61 SM364 ครั้งที่ 1
CH1007.PDF Phenol C204/61 CH1007 ครั้งที่ 1
CH551.pdf Phenol red NIAH0138/61 CH551 ครั้งที่ 1
MC113.pdf Phenol Red Broth Base M120/61 MC113 ครั้งที่ 1
CH316.PDF Phenolphthalein, AR grade C205/61 CH316 ครั้งที่ 1
CH690.pdf Phloxin B NIAH0139/61 CH690 ครั้งที่ 1
CH553.pdf Phosphate buffered saline ( pH 7.0 ) NIAH0140/61 CH553 ครั้งที่ 1
TK167.pdf Phosphorus test kit for Automated Chemistry Analyzer NIAH0141/61s TK167 ครั้งที่ 1
RM418.pdf Phosphorus, Standard Solution for ICP สอส.052/61 RM418 ครั้งที่ 1
GP542.pdf Pico Tag Sample Tubes, 6x50 mm. G408/61s GP542 ครั้งที่ 1
GP518.pdf Pipette jar ชนิด PE/PP G039/61 GP518 ครั้งที่ 1
GP375.pdf Pipette Tip  ขนาด 200 ไมโครลิตร วด004/61 GP375 ครั้งที่ 1
GP120.pdf Pipette Tip 10 มิลลิลิตร G283/61 GP120 ครั้งที่ 1
GP122.pdf Pipette Tip ขนาด 1,200 ไมโครลิตร  G224/61 GP122 ครั้งที่ 1
GP123.pdf Pipette Tip ขนาด 10 ไมโครลิตร G290/61 GP123 ครั้งที่ 1
GP124.pdf Pipette Tip ขนาด 10 ไมโครลิตร สำหรับ Micropipette  ยี่ห้อ Finn G190/61 GP124 ครั้งที่ 1
GP538.pdf Pipette Tip ขนาด 10 ไมโครลิตร สำหรับ Micropipette ยี่ห้อ Finn พร้อมกล่องใส่ Tip G080/61s GP538 ครั้งที่ 1
GP125.pdf Pipette Tip ขนาด 1000 ไมโครลิตร สำหรับ Micropipette  ยี่ห้อ Finn G191/61 GP125 ครั้งที่ 1
GP126.pdf Pipette Tip ขนาด 200 ไมโครลิตร G291/61 GP126 ครั้งที่ 1
GP127.pdf Pipette Tip ขนาด 200 ไมโครลิตร พร้อมกล่องใส่ Tip G292/61 GP127 ครั้งที่ 1
GP129.pdf Pipette tip ขนาด 300 ไมโครลิตร สำหรับ Micropipette  ยี่ห้อ Finn G192/61s GP129 ครั้งที่ 1
GP128.pdf Pipette Tip ขนาด 300 ไมโครลิตร สำหรับ Micropipette ยี่ห้อ Eppendorf G293/61s GP128 ครั้งที่ 1
GP130.pdf Pipette Tip ขนาด 5 มิลลิลิตร G193/61 GP130 ครั้งที่ 1
GP132.pdf Pipette Tip ขนาด 5 มิลลิลิตร สำหรับ Micropipette ยี่ห้อ Eppendorf G165/61s GP132 ครั้งที่ 1
GP133.pdf Pipette Tip ขนาด 5 มิลลิลิตร สำหรับ Micropipette ยี่ห้อ Finn G194/61s GP133 ครั้งที่ 1
GP134.pdf Pipette Tip ชนิด Autoclavable ขนาด 5 มิลลิลิตร สำหรับ Micropipette ยี่ห้อ SOCOREX G342/61 GP134 ครั้งที่ 1
GP135.pdf Pipette tip ชนิด Autoclave ขนาด 1000 ไมโครลิตร พร้อมกล่อง G195/61 GP135 ครั้งที่ 1
GP376.pdf Pipette tip ชนิด Autoclave ขนาด 1000 ไมโครลิตร พร้อมกล่อง วด005/61 GP376 ครั้งที่ 1
GP545.pdf Pipette tip ชนิด Autoclave ขนาด 1000 ไมโครลิตร สำหรับ Micropipette ยี่ห้อ Eppendorf พร้อมกล่อง G101/61s GP545 ครั้งที่ 1
GP377.pdf Pipette tip ชนิด Autoclave ขนาด 200 ไมโครลิตร พร้อมกล่อง วด006/61 GP377 ครั้งที่ 1
GP136.pdf Pipette Tip ชนิด Autoclave ขนาด 5 มิลลิลิตร  สำหรับ Micropipette ยี่ห้อ Finn พร้อมกล่อง G196/61s GP136 ครั้งที่ 1
GP137.pdf Pipette Tip ชนิด Polypropylene (PP) ขนาด 100 - 1000 ไมโครลิตร G355/61 GP137 ครั้งที่ 1
SM1191.pdf Platinum sampling cone สำหรับเครื่อง ICP-MS T307/61s SM1191 ครั้งที่ 1
SM1195.pdf Platinum skimmer cone,nickel base สำหรับเครื่อง ICP-MS T311/61s SM1195 ครั้งที่ 1
MO063.pdf Platinum Taq DNA Polymerase NIAH0549/61s MO063 ครั้งที่ 1
SM377.pdf Plunger Syringe ขนาด 1.2 มิลลิลิตร สำหรับ UNITREX T228/61s SM377 ครั้งที่ 1
SM1153.pdf Polishing paper kit T216/61s SM1153 ครั้งที่ 1
CH972.pdf Polyethylene glycol 600 NIAH0455/61 CH972 ครั้งที่ 1
CH320.PDF Polymyxin B Sulfate C206/61 CH320 ครั้งที่ 1
CH1099.PDF Polyoxyethylene (20) oleyl ether C207/61s CH1099 ครั้งที่ 1
GP484.pdf Polypropylene reaction plate with seals สำหรับเครื่อง Real-Time PCR ยี่ห้อ illumina G073/61s GP484 ครั้งที่ 1
MO066.pdf POP-7 polymer for 3130 Genetic Analyzer NIAH0142/61s MO066 ครั้งที่ 1
GP011.pdf Porcelain Evaporating Dish with Spout, 20-25 ml สอส.053/61 GP011 ครั้งที่ 1
GP012.pdf Porcelain Evaporating Dish with Spout, 30-35 ml สอส.054/61 GP012 ครั้งที่ 1
TK065.pdf Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus Antibody Test kit NIAH0143/61s TK065 ครั้งที่ 1
SM860.pdf PORCINE SERUM NIAH0144/61s SM860  ครั้งที่ 1
GP552.pdf Positive displacement Caps สำหรับ pipette ขนาด 1,000-5,000 ไมโครลิตร ยี่ห้อ Brand G115/61s GP552 ครั้งที่ 1
SM1127.pdf Positive displacement pipette, 1,000-5,000 ไมโครลิตร  G113/61s SM1127 ครั้งที่ 1
GR483.pdf Positive displacement seals สำหรับ pipette ขนาด 1,000-5,000 ไมโครลิตร ยี่ห้อ Brand G114/61s GR483 ครั้งที่ 1
CH332.PDF Potassium bromide, AR grade C208/61 CH332 ครั้งที่ 1
CH323.PDF Potassium carbonate, AR grade C209/61 CH323 ครั้งที่ 1
CH324.PDF Potassium chloride C210/61s CH324 ครั้งที่ 1
CH622.PDF Potassium chromate C211/61 CH622 ครั้งที่ 1
CH326.PDF Potassium dichromate C212/61 CH326 ครั้งที่ 1
CH327.PDF Potassium dihydrogen orthophosphate, AR grade C213/61 CH327 ครั้งที่ 1
CH008.pdf Potassium dihydrogen phosphate, AR grade สอส.055/61 CH008 ครั้งที่ 1
CH328.PDF Potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate, AR grade C214/61 CH328 ครั้งที่ 1
CH330.PDF Potassium hexafluorophosphate C215/61 CH330 ครั้งที่ 1
CH331.pdf Potassium hydrogen phthalate, AR grade สอส.056/61 CH331 ครั้งที่ 1
CH556.pdf Potassium hydroxide, AR grade NIAH0145/61 CH556 ครั้งที่ 1
CH012.pdf Potassium hydroxide, pellets, BP grade สอส.057/61 CH012 ครั้งที่ 1
CH334.PDF Potassium iodide, AR grade C216/61 CH334 ครั้งที่ 1
CH1100.PDF Potassium nitrate C217/61 CH1100 ครั้งที่ 1
CH337.PDF Potassium permanganate C218/61 CH337 ครั้งที่ 1
CH786.PDF Potassium sorbate C219/61 CH786 ครั้งที่ 1
CH723.pdf Potassium sulfate, AR grade สอส.058/61 CH723 ครั้งที่ 1
CH339.PDF Potassium tellurite hydrate C220/61 CH339 ครั้งที่ 1
RM417.pdf Potassium, Standard Solution for ICP สอส.059/61 RM417 ครั้งที่ 1
MC115.pdf Potato Dextrose Agar M121/61 MC115 ครั้งที่ 1
CH342.PDF Poultry feed, Reference Material C221/61s CH342 ครั้งที่ 1
MC241.pdf PPLO broth  NIAH0146/61s MC241  ครั้งที่ 1
SM1143.pdf Preslit septum screw cap PTFE/Silicone T190/61s SM1143 ครั้งที่ 1
MO067.pdf Primer ขนาด 50 นาโนโมล  NIAH0147/61 MO067 ครั้งที่ 1
MO184.pdf Probe ขนาด 3 นาโนโมล สำหรับปฎิกิริยา Real time PCR G035/61s MO184 ครั้งที่ 1
SM1121.pdf PROBOND TM  NICKEL-CHELATING RESIN, 50 ML. NIAH0572/61s SM1211 ครั้งที่ 1
CH739.PDF Process Water Lyophilised test material C222/61s CH739 ครั้งที่ 1
CH1037.PDF Propionic acid, AR grade C223/61s CH1037 ครั้งที่ 1
RM1007.pdf Propionic, standard grade สอส.095/61 RM1007 ครั้งที่ 1
CH346.PDF Protease Type XIV C224/61s CH346 ครั้งที่ 1
sm783.pdf Protein  Block  Serum - Free NIAH0148/61s SM783 ครั้งที่ 1
tk168.pdf Protein (total) test kit for Automated Chemistry Analyzer NIAH0149/61s TK168 ครั้งที่ 1
CH634.PDF Protein, Calcium, Total Solids, Lactose in milk (UHT)  C225/61s CH634 ครั้งที่ 1
SM784.pdf Proteinase K  solution NIAH0151/61 SM784 ครั้งที่ 1
SM785.pdf Proteinase K , Ready-to-use NIAH0150/61 SM785 ครั้งที่ 1
SM922.pdf Proteinase K Powder  NIAH0622/61 SM922 ครั้งที่ 1
MC116.pdf Proteose Peptone  M122/61 MC116 ครั้งที่ 1
CH870.pdf PSA NIAH0152/61 CH870 ครั้งที่ 1
TK066.pdf Pseudorabies Virus gpI (PRV-gpI) Antibody Test Kit NIAH0153/61s TK066 ครั้งที่ 1
SM1143.pdf PTFE frits for purge valve pump T191/61s SM1144 ครั้งที่ 1
SM1124.pdf PTFE Tubing,1/16 inch OD,0.010 inch ID,length 50 foot T109/61s SM1124 ครั้งที่ 1
SM1192.pdf PTV Baffle Liner(Siltek)สำหรับเครื่อง GC T308/61s SM1192 ครั้งที่ 1
MO062.pdf Pulse Field Certified Agarose NIAH0154/61 MO042  ครั้งที่ 1
MO068.pdf Pure Link PCR Purification Kit NIAH0155/61s MO068 ครั้งที่ 1
MO112.pdf PureLink HQ Mini Plasmid Purification Kit NIAH0156/61s MO112 ครั้งที่ 1
SM1089.pdf Purge valve seal cap T037/61 SM1089 ครั้งที่ 1
MC117.pdf Purified Agar M123/61s MC117 ครั้งที่ 1
CH891.PDF Pyrantel pamoate C226/61 CH891 ครั้งที่ 1
GP560.pdf Pyrogen-free pipette tips ขนาด 2-200 ไมโครลิตร พร้อมกล่อง G227/61s GP560 ครั้งที่ 1
GP561.pdf Pyrogen-free pipette tips ขนาด 50-1000 ไมโครลิตร พร้อมกล่อง G228/61s GP561 ครั้งที่ 1
MO175.pdf QIAamp DNA Mini Kit, 250 reactions NIAH0157/61s MO175 ครั้งที่ 1
MO165.pdf QIAamp DNA Mini Kit, 50 reactions NIAH0158/61s MO165 ครั้งที่ 1
MO158.pdf QIAamp DNA Stool Mini Kit NIAH0526/61 MO158 ครั้งที่ 1
MO157.pdf QIAGEN Multiplex PCR Kit (100) NIAH0527/61 MO157  ครั้งที่ 1
MO164.pdf QIAGEN Plasmid Midi Kit NIAH0528/61 MO164  ครั้งที่ 1
MO209.pdf QIAquick Gel extraction kit (250) NIAH0529/61 MO209 ครั้งที่ 1
MO210.pdf QIAquick Gel extraction kit (50) NIAH0530/61 MO210 ครั้งที่ 1
MO211.pdf QIAquick PCR Purification kit (250) NIAH0531/61 MO211 ครั้งที่ 1
MO212.pdf QIAquick PCR Purification kit (50) NIAH0532/61 MO212 ครั้งที่ 1
SM899.pdf Quarter Cup Kit for NIRS  สอส.060/61 SM899 ครั้งที่ 1
SM1203.pdf Quartz cuvette cell with lid,1 mm width,0.3.5 mL T322/61s SM1203 ครั้งที่ 1
SM1200.pdf Quartz cuvette cell with lid,10 mm width,3.5 mL T316/61 SM1200 ครั้งที่ 1
SM1190.pdf Quartz cuvette cell with lid,5 mm width,1.7 mL T305/61s SM1190 ครั้งที่ 1
SM462.pdf Quartz sample boats for DMA-80 T273/61s SM462 ครั้งที่ 1
SM788.pdf Rabbit Serum NIAH0159/61s SM788 ครั้งที่ 1
GR518.pdf Rack 21-position  NIAH0617/61 GR518 ครั้งที่ 1
SM1151.pdf Raman calibration objective T207/61s SM1151 ครั้งที่ 1
MO102.pdf Random Primer NIAH0160/61 MO102 ครั้งที่ 1
MC447.pdf Rappaport-Vassiliadis (MSRV) Medium, Semisolid Modification   NIAH0161/61 MC447  ครั้งที่ 1
MC118.pdf Rappaport-Vassiliadis Broth With Soya (RVS Broth) M124/61 MC118 ครั้งที่ 1
MC521.pdf RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA (RVS) PEPTONE BROTH  NIAH0162/61s MC521 ครั้งที่ 1
SM1082.pdf Reaction rotor for Automated Chemistry Analyzer NIAH0163/61s SM1082 ครั้งที่ 1
GP568.pdf Reagent Bottle สำหรับเครื่อง Automated ELISA G307/61s GP568 ครั้งที่ 1
CH352.pdf Reagent C (Dye) T029/61s CH352 ครั้งที่ 1
CH354.pdf Reagent E (Buffer) T031/61s CH354 ครั้งที่ 1
TK112.pdf Reagent kit สำหรับวิเคราะห์ Beta-Lactam ในน้ำนม ด้วยเครื่องตรวจสารตกค้างโดยหลักการเรดิโอเคมีคอล G093/61s TK112 ครั้งที่ 1
TK111.pdf Reagent kit สำหรับวิเคราะห์ Chloramphenicol ในน้ำนม ด้วยเครื่องตรวจสารตกค้างโดยหลักการเรดิโอเคมีคอล G096/61s TK111 ครั้งที่ 1
TK113.pdf Reagent kit สำหรับวิเคราะห์ Macrolides ในน้ำนม ด้วยเครื่องตรวจสารตกค้างโดยหลักการเรดิโอเคมีคอล G095/61s TK113 ครั้งที่ 1
TK059.pdf Reagent Kit สำหรับวิเคราะห์ Macrolides ในอาหารสัตว์ ด้วยเครื่องตรวจสารตกค้างโดยหลักการเรดิโอเคมีคอล G170/61s TK059 ครั้งที่ 1
TK175.pdf Reagent Kit สำหรับวิเคราะห์ Ochratoxin ในอาหารสัตว์ด้วยเทคนิคการไหลเลเทอรอล G029/61s TK175 ครั้งที่ 1
TK115.pdf Reagent kit สำหรับวิเคราะห์ Sulfonamides ในน้ำนม ด้วยเครื่องตรวจสารตกค้างโดยหลักการเรดิโอเคมีคอล G094/61s TK115 ครั้งที่ 1
TK188.pdf Reagent Kit สำหรับวิเคราะห์สาร Aflatoxin M1 ในน้ำนมด้วยเทคนิคการไหลเลเทอรอล G059/61s TK188 ครั้งที่ 1
TK178.pdf Reagent Kit สำหรับวิเคราะห์สาร Aflatoxin ในอาหารสัตว์ด้วยเทคนิคการไหลเลเทอรอล G032/61s TK178 ครั้งที่ 1
TK001.pdf Reagent kit สำหรับวิเคราะห์สาร Chloramphenicol ในอาหารสัตว์ ด้วยเครื่องตรวจหาสารโดยหลักการเรดิโอเคมีคอล G285/61s TK001 ครั้งที่ 1
TK185.pdf Reagent Kit สำหรับวิเคราะห์สาร DON ในอาหารสัตว์ด้วยเทคนิคการไหลเลเทอรอล G034/61s TK185 ครั้งที่ 1
TK179.pdf Reagent Kit สำหรับวิเคราะห์สาร Fumonisin ในอาหารสัตว์ด้วยเทคนิคการไหลเลเทอรอล  G033/61s TK179 ครั้งที่ 1
TK176.pdf Reagent Kit สำหรับวิเคราะห์สาร T2/HT2 ในอาหารสัตว์ด้วยเทคนิคการไหลเลเทอรอล G030/61s TK176 ครั้งที่ 1
TK177.pdf Reagent Kit สำหรับวิเคราะห์สาร Zearalenone ในอาหารสัตว์ด้วยเทคนิคการไหลเลเทอรอล G031/61s TK177 ครั้งที่ 1
TK002.pdf Reagent kit สำหรับวิเคราะห์สารกลุ่ม Beta-lactams ในอาหารสัตว์ด้วยเครื่องตรวจสารตกค้างโดยหลักการเรดิโอเคมีคอล G171/61s TK002 ครั้งที่ 1
TK003.pdf Reagent kit สำหรับวิเคราะห์สารกลุ่ม Neomycin Aminoglycosides ในอาหารสัตว์ด้วยเครื่องตรวจสารตกค้างโดยหลักการเรดิโอเคมีคอล G172/61s TK003 ครั้งที่ 1
TK005.pdf Reagent kit สำหรับวิเคราะห์สารกลุ่ม Sulfonamides ในอาหารสัตว์ด้วยเครื่องตรวจสารตกค้างโดยหลักการเรดิโอเคมีคอล G366/61s TK005 ครั้งที่ 1
GP496.pdf Receiving flask,Round Bottom with ball joint 35/20,1000 mL T251/61 GP496 ครั้งที่ 1
CH1095.PDF Reference Material for UHT milk 3.5% fat C227/61s CH1095 ครั้งที่ 1
CH819.PDF Resazurin tablets for milk testing C228/61s CH819 ครั้งที่ 1
SM941.pdf Resin Water Filter T063/61 SM941 ครั้งที่ 1
SM1042.pdf Retention Gap GC Column size 10.0 m X 0.25 mm.ID T177/61 SM1042 ครั้งที่ 1
SM1041.pdf Retention Gap GC Column size 5.0 m X 0.25 mm.ID T176/61 SM1041 ครั้งที่ 1
CH356.PDF Riboflavin (วิตามิน B2) C229/61 CH356 ครั้งที่ 1
GR458.pdf Ring sieve T129/61s GR458 ครั้งที่ 1
CH822.PDF RINGER Tablets for the preparation of RINGER's Solution C230/61s CH822 ครั้งที่ 1
CH823.pdf Rinse Concentrate T040/61s CH823 ครั้งที่ 1
MC119.pdf RPF Supplement M125/61 MC119 ครั้งที่ 1
MO241.pdf RPMI 1640 NIAH0576/61s MO241 ครั้งที่ 1
MO070.pdf Running Buffer, 10X NIAH0164/61s MO070 ครั้งที่ 1
CH360.pdf S-470 Cleaning Agent T030/61s CH360 ครั้งที่ 1
CH361.pdf s-6060 Zero Liquid Concentrate T032/61s CH361 ครั้งที่ 1
MC449.pdf Sabouraud Dextrose Agar  NIAH0165/61s MC449  ครั้งที่ 1
MC242.pdf Salmonella H : 1 complex Antiserum  NIAH0166/61s MC242 ครั้งที่ 1
MC243.pdf Salmonella H : 1,2 for phase inversion Antiserum  NIAH0167/61s MC243  ครั้งที่ 1
MC244.pdf Salmonella H : 1,5 for phase inversion Antiserum  NIAH0168/61s MC244  ครั้งที่ 1
MC245.pdf Salmonella H : 1,6 for phase inversion Antiserum  NIAH0607/61s MC245 ครั้งที่ 1
MC246.pdf Salmonella H : 1,7 for phase inversion Antiserum   NIAH0169/61s MC246 ครั้งที่ 1
MC247.pdf Salmonella H : 2 Antiserum   NIAH0170/61s MC247 ครั้งที่ 1
MC248.pdf Salmonella H : 5 Antiserum   NIAH0171/61s MC248 ครั้งที่ 1
MC249.pdf Salmonella H : 6 Antiserum   NIAH0172/61s MC249 ครั้งที่ 1
MC250.pdf Salmonella H : 7 Antiserum   NIAH0173/61s MC250  ครั้งที่ 1
MC251.pdf Salmonella H : a Antiserum   NIAH0174/61s MC251  ครั้งที่ 1
MC252.pdf Salmonella H : a for phase inversion Antiserum   NIAH0175/61s MC252  ครั้งที่ 1
MC253.pdf Salmonella H : b Antiserum   NIAH0176/61s MC253  ครั้งที่ 1
MC254.pdf Salmonella H : b for phase inversion Antiserum  NIAH0177/61s MC254 ครั้งที่ 1
MC255.pdf Salmonella H : c Antiserum   NIAH0178/61s MC255  ครั้งที่ 1
MC256.pdf Salmonella H : c for phase inversion Antiserum   NIAH0179/61s MC256 ครั้งที่ 1
MC257.pdf Salmonella H : d Antiserum   NIAH0180/61s MC257 ครั้งที่ 1
MC258.pdf Salmonella H : d for phase inversion Antiserum   NIAH0181/61s MC258 ครั้งที่ 1
MC259.pdf Salmonella H : E complex Antiserum   NIAH0182/61s MC259 ครั้งที่ 1
MC260.pdf Salmonella H : e,h for phase inversion Antiserum   NIAH0183/61s MC260 ครั้งที่ 1
MC261.pdf Salmonella H : e,n,x for phase inversion Antiserum   NIAH0184/61s MC261 ครั้งที่ 1
MC262.pdf Salmonella H : e,n,z15 for phase inversion Antiserum   NIAH0185/61s MC262 ครั้งที่ 1
MC263.pdf Salmonella H : f Antiserum   NIAH0186/61s MC263 ครั้งที่ 1
MC264.pdf Salmonella H : f,g for phase inversion Antiserum   NIAH0187/61s MC264 ครั้งที่ 1
MC265.pdf Salmonella H : g Antiserum   NIAH0188/61s MC265  ครั้งที่ 1
MC266.pdf Salmonella H : G complex Antiserum   NIAH0189/61s MC266  ครั้งที่ 1
MC267.pdf Salmonella H : g,m for phase inversion Antiserum   NIAH0190/61s MC267 ครั้งที่ 1
MC268.pdf Salmonella H : g,m,s for phase inversion Antiserum   NIAH0191/61s MC268 ครั้งที่ 1
MC271.pdf Salmonella H : g,p for phase inversion Antiserum   NIAH0192/61s MC271 ครั้งที่ 1
MC269.pdf Salmonella H : g,p,u for phase inversion Antiserum   NIAH0193/61s MC269 ครั้งที่ 1
MC270.pdf Salmonella H : g,q for phase inversion Antiserum   NIAH0194/61s MC270 ครั้งที่ 1
MC272.pdf Salmonella H : g,s,t for phase inversion Antiserum   NIAH0195/61s MC272  ครั้งที่ 1
MC273.pdf Salmonella H : g,z51 for phase inversion Antiserum   NIAH0196/61s MC273 ครั้งที่ 1
MC274.pdf Salmonella H : h Antiserum   NIAH0197/61s MC274  ครั้งที่ 1
MC275.pdf Salmonella H : i Antiserum   NIAH0198/61s MC275  ครั้งที่ 1
MC176.pdf Salmonella H : i for phase inversion Antiserum   NIAH0199/61s MC276 ครั้งที่ 1
MC277.pdf Salmonella H : k Antiserum   NIAH0200/61s MC277 ครั้งที่ 1
MC278.pdf Salmonella H : k for phase inversion Antiserum   NIAH0201/61s MC278 ครั้งที่ 1
MC279.pdf Salmonella H : L complex Antiserum   NIAH0202/61s MC279 ครั้งที่ 1
MC280.pdf Salmonella H : l,v for phase inversion Antiserum  NIAH0203/61s MC280  ครั้งที่ 1
MC288.pdf Salmonella H : l,w for phase inversion Antiserum   NIAH0204/61s MC281 ครั้งที่ 1
MC282.pdf Salmonella H : l,z13 for phase inversion Antiserum  NIAH0205/61s MC282  ครั้งที่ 1
MC283.pdf Salmonella H : l,z28 for phase inversion Antiserum   NIAH0206/61s MC283  ครั้งที่ 1
MC377.pdf Salmonella O : 5 Antiserum   NIAH0606/61s MC377 ครั้งที่ 1
MC363.pdf Salmonella O Group 62 Antiserum NIAH0605/61s MC393 ครั้งที่ 1
MC284.pdf Salmonella H : m Antiserum  NIAH0207/61s MC284 ครั้งที่ 1
MC285.pdf Salmonella H : m,t for phase inversion Antiserum  NIAH0208/61s MC285  ครั้งที่ 1
MC286.pdf Salmonella H : n,x Antiserum  NIAH0209/61s MC286  ครั้งที่ 1
MC287.pdf Salmonella H : p Antiserum  NIAH0210/61s MC287 ครั้งที่ 1
MC288.pdf Salmonella H : q Antiserum  NIAH0211/61s MC288 ครั้งที่ 1
MC289.pdf Salmonella H : r Antiserum  NIAH0212/61s MC289  ครั้งที่ 1
MC290.pdf Salmonella H : r for phase inversion Antiserum  NIAH0213/61s MC290 ครั้งที่ 1
MC291.pdf Salmonella H : Rz27 Antiserum  NIAH0214/61s MC291  ครั้งที่ 1
MC292.pdf Salmonella H : Rz27 for phase inversion Antiserum  NIAH0215/61s MC292  ครั้งที่ 1
MC293.pdf Salmonella H : Rz40 Antiserum  NIAH0216/61s MC293  ครั้งที่ 1
MC294.pdf Salmonella H : Rz40 for phase inversion Antiserum  NIAH0217/61s MC294 ครั้งที่ 1
MC295.pdf Salmonella H : Rz45 Antiserum  NIAH0218/61s MC295  ครั้งที่ 1
MC296.pdf Salmonella H : Rz45 for phase inversion Antiserum   NIAH0219/61s MC296 ครั้งที่ 1
MC297.pdf Salmonella H : Rz59 Antiserum   NIAH0220/61s MC297 ครั้งที่ 1
MC298.pdf Salmonella H : Rz59 for phase inversion Antiserum   NIAH0221/61s MC298  ครั้งที่ 1
MC300.pdf Salmonella H : Rz60 for phase inversion Antiserum   NIAH0223/61s MC300  ครั้งที่ 1
MC299.pdf Salmonella H : Rz66 Antiserum   NIAH0222/61s MC299 ครั้งที่ 1
MC301.pdf Salmonella H : s Antiserum   NIAH0224/61s MC301 ครั้งที่ 1
MC302.pdf Salmonella H : t Antiserum   NIAH0225/61s MC302  ครั้งที่ 1
MC303.pdf Salmonella H : u Antiserum   NIAH0226/61s MC303 ครั้งที่ 1
MC304.pdf Salmonella H : v Antiserum   NIAH0227/61s MC304 ครั้งที่ 1
MC305.pdf Salmonella H : w Antiserum    NIAH0228/61s MC305  ครั้งที่ 1
MC306.pdf Salmonella H : x Antiserum   NIAH0229/61s MC306  ครั้งที่ 1
MC307.pdf Salmonella H : y Antiserum   NIAH0230/61s MC307 ครั้งที่ 1
MC308.pdf Salmonella H : y for phase inversion Antiserum   NIAH0231/61s MC308  ครั้งที่ 1
MC309.pdf Salmonella H : z Antiserum   NIAH0232/61s MC309  ครั้งที่ 1
MC310.pdf Salmonella H : z for phase inversion Antiserum   NIAH0233/61s MC310 ครั้งที่ 1
MC311.pdf Salmonella H : z10 Antiserum   NIAH0234/61s MC311  ครั้งที่ 1
MC312.pdf Salmonella H : z10 for phase inversion Antiserum  NIAH0235/61s MC312  ครั้งที่ 1
MC313.pdf Salmonella H : z13 Antiserum   NIAH0236/61s MC313  ครั้งที่ 1
MC314.pdf Salmonella H : z15 Antiserum   NIAH0237/61s MC314 ครั้งที่ 1
MC315.pdf Salmonella H : z23 Antiserum   NIAH0238/61s MC315  ครั้งที่ 1
MC316.pdf Salmonella H : z24 Antiserum   NIAH0239/61s MC316 ครั้งที่ 1
MC317.pdf Salmonella H : z28 Antiserum   NIAH0240/61s MC317 ครั้งที่ 1
MC318.pdf Salmonella H : z29 Antiserum    NIAH0241/61s MC318  ครั้งที่ 1
MC319.pdf Salmonella H : z29 for phase inversion Antiserum   NIAH0242/61s MC319 ครั้งที่ 1
MC320.pdf Salmonella H : z32 Antiserum   NIAH0243/61s MC320 ครั้งที่ 1
MC321.pdf Salmonella H : z35 Antiserum   NIAH0244/61s MC321 ครั้งที่ 1
MC322.pdf Salmonella H : z35 for phase inversion Antiserum   NIAH0245/61s MC322 ครั้งที่ 1
MC323.pdf Salmonella H : z36 Antiserum   NIAH0246/61s MC323  ครั้งที่ 1
MC324.pdf Salmonella H : z36 for phase inversion Antiserum  NIAH0247/61s MC324  ครั้งที่ 1
MC325.pdf Salmonella H : z38 Antiserum   NIAH0248/61s MC325  ครั้งที่ 1
MC326.pdf Salmonella H : z38 for phase inversion Antiserum   NIAH0249/61s MC326  ครั้งที่ 1
MC327.pdf Salmonella H : z39 Antiserum   NIAH0250/61s MC327 ครั้งที่ 1
MC328.pdf Salmonella H : z39 for phase inversion Antiserum  NIAH0251/61s MC328  ครั้งที่ 1
MC329.pdf Salmonella H : Zcomplex Antiserum   NIAH0252/61s MC329  ครั้งที่ 1
MC330.pdf Salmonella H : z4, z23 for phase inversion Antiserum   NIAH0253/61s MC330  ครั้งที่ 1
MC331.pdf Salmonella H : z4, z24 for phase inversion Antiserum   NIAH0254/61s MC331  ครั้งที่ 1
MC332.pdf Salmonella H : z4, z32 for phase inversion Antiserum   NIAH0255/61s MC332  ครั้งที่ 1
MC333.pdf Salmonella H : z41 Antiserum    NIAH0256/61s MC333  ครั้งที่ 1
MC334.pdf Salmonella H : z41 for phase inversion Antiserum   NIAH0257/61s MC334  ครั้งที่ 1
MC335.pdf Salmonella H : z42 Antiserum   NIAH0258/61s MC335  ครั้งที่ 1
MC336.pdf Salmonella H : z42 for phase inversion Antiserum   NIAH0259/61s MC336  ครั้งที่ 1
MC337.pdf Salmonella H : z44 Antiserum   NIAH0260/61s MC337  ครั้งที่ 1
MC338.pdf Salmonella H : z44 for phase inversion Antiserum   NIAH0261/61s MC338  ครั้งที่ 1
MC339.pdf Salmonella H : z51 Antiserum   NIAH0262/61s MC339  ครั้งที่ 1
MC340.pdf Salmonella H : z52 Antiserum   NIAH0263/61s MC340 ครั้งที่ 1
MC341.pdf Salmonella H : z52 for phase inversion Antiserum   NIAH0264/61s MC341  ครั้งที่ 1
MC342.pdf Salmonella H : z53 Antiserum   NIAH0265/61s MC342  ครั้งที่ 1
MC343.pdf Salmonella H : z53 for phase inversion Antiserum   NIAH0266/61s MC343  ครั้งที่ 1
MC344.pdf Salmonella H : z54 Antiserum   NIAH0267/61s MC344  ครั้งที่ 1
MC345.pdf Salmonella H : z54 for phase inversion Antiserum   NIAH0268/61s MC345 ครั้งที่ 1
MC346.pdf Salmonella H : z55 Antiserum   NIAH0269/61s MC346 ครั้งที่ 1
MC347.pdf Salmonella H : z55 for phase inversion Antiserum   NIAH0270/61s MC347  ครั้งที่ 1
MC348.pdf Salmonella H : z57 Antiserum   NIAH0271/61s MC348 ครั้งที่ 1
MC349.pdf Salmonella H : z57 for phase inversion Antiserum   NIAH0272/61s MC349  ครั้งที่ 1
MC350.pdf Salmonella H : z6 Antiserum   NIAH0273/61s MC350  ครั้งที่ 1
MC351.pdf Salmonella H : zfor phase inversion Antiserum  NIAH0274/61s MC351  ครั้งที่ 1
MC352.pdf Salmonella H : z60 Antiserum   NIAH0275/61s MC352  ครั้งที่ 1
MC353.pdf Salmonella H : z60 for phase inversion Antiserum   NIAH0276/61s MC353  ครั้งที่ 1
MC354.pdf Salmonella H : z61 Antiserum   NIAH0277/61s MC354  ครั้งที่ 1
MC355.pdf Salmonella H : z61 for phase inversion Antiserum   NIAH0278/61s MC355  ครั้งที่ 1
MC356.pdf Salmonella HMA Antiserum   NIAH0279/61s MC356  ครั้งที่ 1
MC357.pdf Salmonella HMB Antiserum    NIAH0280/61s MC357 ครั้งที่ 1
MC358.pdf Salmonella HMC Antiserum   NIAH0281/61s MC358 ครั้งที่ 1
MC359.pdf Salmonella HMD Antiserum   NIAH0282/61s MC359  ครั้งที่ 1
MC360.pdf Salmonella HME Antiserum    NIAH0283/61s MC360  ครั้งที่ 1
MC361.pdf Salmonella HMF Antiserum   NIAH0284/61s MC361 ครั้งที่ 1
MC362.pdf Salmonella O : 1 Antiserum   NIAH0285/61s MC362  ครั้งที่ 1
MC363.pdf Salmonella O : 10 Antiserum   NIAH0286/61s MC363  ครั้งที่ 1
MC364.pdf Salmonella O : 12 Antiserum  NIAH0287/61s MC364  ครั้งที่ 1
MC365.pdf Salmonella O : 14 Antiserum  NIAH0288/61s MC365 ครั้งที่ 1
MC366.pdf Salmonella O : 15 Antiserum  NIAH0289/61s MC366  ครั้งที่ 1
MC367.pdf Salmonella O : 19 Antiserum   NIAH0290/61s MC367  ครั้งที่ 1
MC368.pdf Salmonella O : 2 Antiserum   NIAH0291/61s MC368  ครั้งที่ 1
MC369.pdf Salmonella O : 20 Antiserum   NIAH0292/61s MC369  ครั้งที่ 1
MC370.pdf Salmonella O : 22 Antiserum   NIAH0293/61s MC370  ครั้งที่ 1
MC371.pdf Salmonella O : 23 Antiserum  NIAH0294/61s MC371  ครั้งที่ 1
MC372.pdf Salmonella O : 25 Antiserum   NIAH0295/61s MC372  ครั้งที่ 1
MC373.pdf Salmonella O : 27 Antiserum   NIAH0296/61s MC373  ครั้งที่ 1
MC374.pdf Salmonella O : 34 Antiserum   NIAH0297/61s MC374  ครั้งที่ 1
MC375.pdf Salmonella O : 4 Antiserum   NIAH0298/61s MC375  ครั้งที่ 1
MC376.pdf Salmonella O : 46 Antiserum   NIAH0299/61s MC376  ครั้งที่ 1
MC378.pdf Salmonella O : 61 Antiserum  NIAH0300/61s MC378  ครั้งที่ 1
MC379.pdf Salmonella O : 62 Antiserum   NIAH0301/61s MC379  ครั้งที่ 1
MC380.pdf Salmonella O : 7 Antiserum   NIAH0302/61s MC380  ครั้งที่ 1
MC381.pdf Salmonella O : 8 Antiserum   NIAH0303/61s MC381  ครั้งที่ 1
MC382.pdf Salmonella O : 9 Antiserum  NIAH0304/61s MC382  ครั้งที่ 1
MC383.pdf Salmonella O Group 51 Antiserum  NIAH0305/61s MC383  ครั้งที่ 1
MC384.pdf Salmonella O Group 52 Antiserum  NIAH0306/61s MC384  ครั้งที่ 1
MC385.pdf Salmonella O Group 53 Antiserum  NIAH0307/61s MC385  ครั้งที่ 1
MC386.pdf Salmonella O Group 55 Antiserum  NIAH0308/61s MC386  ครั้งที่ 1
MC387.pdf Salmonella O Group 56 Antiserum   NIAH0309/61s MC387  ครั้งที่ 1
MC388.pdf Salmonella O Group 57 Antiserum   NIAH0310/61s MC388  ครั้งที่ 1
MC389.pdf Salmonella O Group 58 Antiserum   NIAH0311/61s MC389  ครั้งที่ 1
MC390.pdf Salmonella O Group 59 Antiserum   NIAH0312/61s MC390  ครั้งที่ 1
MC391.pdf Salmonella O Group 60 Antiserum   NIAH0313/61s MC391  ครั้งที่ 1
MC392.pdf Salmonella O Group 61 Antiserum   NIAH0314/61s MC392  ครั้งที่ 1
MC394.pdf Salmonella O Group 63 Antiserum   NIAH0316/61s MC394  ครั้งที่ 1
MC395.pdf Salmonella O Group 65 Antiserum   NIAH0317/61s MC395  ครั้งที่ 1
MC396.pdf Salmonella O Group 66 Antiserum   NIAH0318/61s MC396  ครั้งที่ 1
MC397.pdf Salmonella O Group 67 Antiserum   NIAH0319/61s MC397 ครั้งที่ 1
MC398.pdf Salmonella O Group A Antiserum   NIAH0320/61s MC398  ครั้งที่ 1
MC399.pdf Salmonella O Group B Antiserum   NIAH0321/61s MC399  ครั้งที่ 1
MC400.pdf Salmonella O Group C Antiserum   NIAH0322/61s MC400  ครั้งที่ 1
MC401.pdf Salmonella O Group D Antiserum   NIAH0323/61s MC401  ครั้งที่ 1
MC402.pdf Salmonella O Group E Antiserum  NIAH0324/61s MC402  ครั้งที่ 1
MC403.pdf Salmonella O Group F Antiserum   NIAH0325/61s MC403  ครั้งที่ 1
MC404.pdf Salmonella O Group G Antiserum   NIAH0326/61s MC404  ครั้งที่ 1
MC405.pdf Salmonella O Group H Antiserum  NIAH0327/61s MC405  ครั้งที่ 1
MC406.pdf Salmonella O Group I Antiserum   NIAH0328/61s MC406  ครั้งที่ 1
MC407.pdf Salmonella O Group J Antiserum   NIAH0329/61s MC407  ครั้งที่ 1
MC408.pdf Salmonella O Group K Antiserum   NIAH0330/61s MC408  ครั้งที่ 1
MC409.pdf Salmonella O Group L Antiserum   NIAH0331/61s MC409  ครั้งที่ 1
MC410.pdf Salmonella O Group M Antiserum   NIAH0332/61s MC410  ครั้งที่ 1
MC411.pdf Salmonella O Group N Antiserum   NIAH0333/61s MC411 ครั้งที่ 1
MC412.pdf Salmonella O Group O Antiserum   NIAH0334/61s MC412  ครั้งที่ 1
MC413.pdf Salmonella O Group P Antiserum   NIAH0335/61s MC413  ครั้งที่ 1
MC414.pdf Salmonella O Group Q Antiserum   NIAH0336/61s MC414 ครั้งที่ 1
MC415.pdf Salmonella O Group R Antiserum   NIAH0337/61s MC415  ครั้งที่ 1
MC416.pdf Salmonella O Group S Antiserum   NIAH0338/61s MC416  ครั้งที่ 1
MC417.pdf Salmonella O Group T Antiserum   NIAH0339/61s MC417  ครั้งที่ 1
MC418.pdf Salmonella O Group U Antiserum   NIAH0340/61s MC418  ครั้งที่ 1
MC419.pdf Salmonella O Group V Antiserum   NIAH0341/61s MC419  ครั้งที่ 1
MC420.pdf Salmonella O Group W Antiserum   NIAH0342/61s MC420  ครั้งที่ 1
MC421.pdf Salmonella O Group X Antiserum   NIAH0343/61s MC421  ครั้งที่ 1
MC422.pdf Salmonella O Group Y Antiserum   NIAH0344/61s MC422  ครั้งที่ 1
MC423.pdf Salmonella O Group Z Antiserum   NIAH0345/61s MC423  ครั้งที่ 1
MC424.pdf Salmonella O Polyvalent A - I Antiserum   NIAH0346/61s MC424  ครั้งที่ 1
MC425.pdf Salmonella OMA Antiserum   NIAH0347/61s MC425  ครั้งที่ 1
MC426.pdf Salmonella OMB Antiserum   NIAH0348/61s MC426  ครั้งที่ 1
MC427.pdf Salmonella OMC Antiserum   NIAH0349/61s MC427  ครั้งที่ 1
MC428.pdf Salmonella OMD Antiserum   NIAH0350/61s MC428 ครั้งที่ 1
MC429.pdf Salmonella OME Antiserum  NIAH0351/61s MC429  ครั้งที่ 1
MC430.pdf Salmonella OMF Antiserum   NIAH0352/61s MC430  ครั้งที่ 1
MC431.pdf Salmonella OMG Antiserum   NIAH0353/61s MC431  ครั้งที่ 1
MC432.pdf Salmonella Polyvalent H (Phase 1&2) Antiserum   NIAH0354/61s MC432  ครั้งที่ 1
MC433.pdf Salmonella Vi Antiserum   NIAH0355/61s MC433  ครั้งที่ 1
GP534.pdf Sample Tip พร้อมกล่องสำหรับใช้กับเครื่อง Automated ELISA  ยี่ห้อ AESKU G069/61s GP534 ครั้งที่ 1
GP139.pdf Sample Tubes สำหรับเครื่อง Cryoscope G242/61 GP139 ครั้งที่ 1
SM1083.pdf Sample well for Automated Chemistry Analyzer NIAH0356/61s SM1083 ครั้งที่ 1
MO043.pdf SeaKem LE Agarose NIAH0357/61s MO043 ครั้งที่ 1
GR104.pdf Sealing Film ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว x 125 ฟุต G243/61 GR104 ครั้งที่ 1
CH1009.PDF Secondary pH standard pH 1.10 C231/61s CH1009 ครั้งที่ 1
CH1010.PDF Secondary pH standard pH 10.01 C232/61s CH1010 ครั้งที่ 1
CH1011.PDF Secondary pH standard pH 11.72 C233/61s CH1011 ครั้งที่ 1
CH1012.PDF Secondary pH standard pH 4.01 C234/61s CH1012 ครั้งที่ 1
CH1008.PDF Secondary pH standard pH 7.01 C235/61s CH1008 ครั้งที่ 1
RM413.pdf Selenium, Standard Solution for AAS สอส.061/61 RM413 ครั้งที่ 1
RM630.pdf Selenium, Standard solution for ICP สอส.062/61 RM630 ครั้งที่ 1
GP477.pdf Separatory Funnel, 250 mL G074/61 GP477 ครั้งที่ 1
SM421.pdf Septa ขนาด 9 มิลลิเมตร สำหรับปิดขวดตัวอย่างของเครื่องฉีดสารอัตโนมัติ T257/61 SM421 ครั้งที่ 1
SM426.pdf Septa สำหรับฝาปิดชนิดเกลียวของขวดตัวอย่างใช้กับเครื่องฉีดสารอัตโนมัติ T211/61 SM426 ครั้งที่ 1
GP394.pdf Serological Pipette  ขนาด 1 มิลลิลิตร วด025/61 GP394 ครั้งที่ 1
GP396.pdf Serological Pipette  ขนาด 10 มิลลิลิตร วด027/61 GP396 ครั้งที่ 1
GP397.pdf Serological Pipette  ขนาด 25 มิลลิลิตร วด028/61 GP397 ครั้งที่ 1
GP395.pdf Serological Pipette  ขนาด 5 มิลลิลิตร วด026/61 GP395 ครั้งที่ 1
SM1162.pdf SEV Unit electron multiplier for DFS T225/61s SM1162 ครั้งที่ 1
SM1075.pdf SEV Unit electron multiplier for DFS High Resolution GC-MS T026/61s SM1075 ครั้งที่ 1
MC181.pdf Sheep Blood M126/61 MC181 ครั้งที่ 1
GP195.pdf Short Stem Funnel Glass, ID. 45-55 mm G163/61 GP195 ครั้งที่ 1
SM1152.pdf Silane Treated Glass Wool T215/61s SM1152 ครั้งที่ 1
CH1087.PDF Silanization solution I C236/61s CH1087 ครั้งที่ 1
SM1158.pdf Silfow Ferrules 0.4 mm ID for tubing 0.36 mm OD T221/61s SM1158 ครั้งที่ 1
SM1168.pdf Silfow Fingertight Ferrule for 0.25 mm ID Columns T234/61s SM1168 ครั้งที่ 1
SM1112.pdf Silica column for clean-up Dioxins T117/61s SM1112 ครั้งที่ 1
CH559.pdf Silica Gel NIAH0358/61s CH559 ครั้งที่ 1
CH695.pdf Silica gel 60 GF 254 NIAH0456/61 CH695 ครั้งที่ 1
GR418.pdf Silicone flat gasket for Branch manifold G064/61s GR418 ครั้งที่ 1
GR459.pdf Silicone stopper  G040/61s GR459 ครั้งที่ 1
SM984.pdf Siltek Deactvated Cappllary GC Column Connector T258/61s SM984 ครั้งที่ 1
CH973.pdf Silver sulfate NIAH0458/61s CH973 ครั้งที่ 1
MC120.pdf Simmons Citrate Agar M127/61 MC120 ครั้งที่ 1
MC183.pdf Skim Milk Powder M128/61 MC183 ครั้งที่ 1
MC121.pdf Slanetz and Bartley Medium M129/61 MC121 ครั้งที่ 1
MC562.pdf SLANETZ AND BARTLEY MEDIUM NIAH0556/61s MC562 ครั้งที่ 1
CH371.PDF Sodium 1- Hexanesulfonate C237/61 CH371 ครั้งที่ 1
CH372.PDF Sodium acetate anhydrous C238/61 CH372 ครั้งที่ 1
CH373.PDF Sodium acetate trihydrate, AR grade C239/61 CH373 ครั้งที่ 1
CH374.PDF Sodium borohydride  C240/61 CH374 ครั้งที่ 1
CH375.PDF Sodium carbonate anhydrous, AR grade C241/61 CH375 ครั้งที่ 1
CH376.PDF Sodium Chloride C242/61 CH376 ครั้งที่ 1
RM981.pdf Sodium chloride standard solution 180 µS/cm NIAH0552/61s RM981 ครั้งที่ 1
RM982.pdf Sodium chloride standard solution 18000 µS/cm NIAH0553/61s RM982 ครั้งที่ 1
CH1074.PDF Sodium citrate dibasic sesquihydrate C243/61s CH1074 ครั้งที่ 1
CH1013.PDF Sodium cyanide C244/61 CH1013 ครั้งที่ 1
CH1014.PDF Sodium dichloroisocyanurate C245/61 CH1014 ครั้งที่ 1
CH1075.PDF Sodium dichloroisocyanurate dihydrate C246/61s CH1075 ครั้งที่ 1
CH699.pdf Sodium dihydrogen phosphate NIAH0359/61s CH699 ครั้งที่ 1
CH564.pdf Sodium dihydrogen phosphate dihydrate NIAH0361/61s CH564 ครั้งที่ 1
CH563.pdf Sodium dihydrogen phosphate, Anhydrous NIAH0360/61s CH563 ครั้งที่ 1
CH1038.PDF Sodium dodecyl sulfate C247/61 CH1038 ครั้งที่ 1
CH011.pdf Sodium dodecyl sulfate, BP grade สอส.063/61 CH011 ครั้งที่ 1
CH598.PDF Sodium hydrogen carbonate  C248/61 CH598 ครั้งที่ 1
CH380.pdf Sodium hydroxide pellets สอส.064/61 CH380 ครั้งที่ 1
CH382.PDF Sodium hydroxide, Commercial grade C249/61 CH382 ครั้งที่ 1
CH1076.PDF Sodium hypochlorite pentahydrate C250/61s CH1076 ครั้งที่ 1
CH383.PDF Sodium hypochlorite solution C251/61 CH383 ครั้งที่ 1
CH1016.PDF Sodium phosphate C252/61 CH1016 ครั้งที่ 1
CH016-1.PDF Sodium sulfate anhydrous Powder, AR grade C253/61 CH016 ครั้งที่ 1
CH016.pdf Sodium sulfate anhydrous, AR grade สอส.065/61 CH016 ครั้งที่ 1
CH686.pdf Sodium sulfite, AR grade สอส.066/61 CH686 ครั้งที่ 1
CH1017.PDF Sodium tetraborate C254/61 CH1017 ครั้งที่ 1
CH387.pdf Sodium tetraborate decahydrate, AR grade C255/61 CH387 ครั้งที่ 1
CH389.PDF Sodium thioglycolate C256/61 CH389 ครั้งที่ 1
CH390.PDF Sodium thiosulfate pentahydrate, AR grade C257/61 CH390 ครั้งที่ 1
RM414.pdf Sodium, Standard Solution for ICP สอส.067/61 RM414 ครั้งที่ 1
CH484.PDF Sodiumn sulfate anhydrous Granular ชนิด Pesticide Residue Analysis C331/61 CH484 ครั้งที่ 1
CH717.pdf Soil (Paddy soil), Available nutrients สอส.068/61 CH717 ครั้งที่ 1
GP141.pdf Solid Glass Bead ชนิดกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร
G146/61
GP141 ครั้งที่ 1
SM427.pdf Solid phase Extraction ชนิด Alumina N T306/61 SM427 ครั้งที่ 1
SM1004.pdf Solid phase Extraction ชนิด SCX ขนาด 500 mg/3ml T321/61 SM1004 ครั้งที่ 1
SM400.pdf Solvent inlet filter, 20µm pore size T182/61s SM400 ครั้งที่ 1
CH643.pdf Solvent สำหรับเครื่อง Karl Fischer T066/61 CH643 ครั้งที่ 1
MC122.pdf Sorbital MacConkey Agar (SMAC) with BCIG M130/61s MC122 ครั้งที่ 1
MC123.pdf Sorbitol - MacConkey Agar (SMAC Agar) M131/61 MC123 ครั้งที่ 1
GR106.pdf SPATULA STAINLESS (ช้อนข้าง/พายข้าง) ขนาดของช้อนกว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ความยาวรวมด้ามช้อนถึงปลายพาย ประมาณ 21 เซนติเมตร G374/61 GR106 ครั้งที่ 1
GR545.pdf Spatula Stainless (พาย 2 ข้าง) ความยาวรวมด้ามพาย ประมาณ 13 เซนติเมตร  G278/61 GR545 ครั้งที่ 1
SM602.pdf SPE Column  ชนิด Cyanopropyl(CN) ขนาด 500 mg/6 mL T238/61 SM602 ครั้งที่ 1
SM1170.pdf SPE Column C18 ชนิด Large Pore, ขนาด 500 mg T237/61 SM1170 ครั้งที่ 1
SM1063.pdf SPE Column Cyclohexyl 1000 mg/6mL T012/61 SM1063 ครั้งที่ 1
SM583.pdf SPE Column ชนิด C18,Carbon Loading ไม่น้อยกว่า 17%ขนาด 500 mg/3 mL T122/61 SM583 ครั้งที่ 1
SM1011.pdf SPE Oasis WCX Cartridge,  60 mg/3mL T291/61s SM1011 ครั้งที่ 1
SM404.pdf SPE PSA 500 mg/3mL T314/61 SM404 ครั้งที่ 1
SM870.pdf SPE Silica 1000 mg/6mL T002/61 SM870 ครั้งที่ 1
SM931.pdf SPE Silica 500 mg/3ml T085/61 SM931 ครั้งที่ 1
SM869.pdf SPE Silica 500 mg/6mL T008/61 SM869 ครั้งที่ 1
SM571.pdf SPE ชนิด AMINOPROPYL (NH2)1000 mg/6 mL T248/61 SM571 ครั้งที่ 1
SM1150.pdf SPE ชนิด Copolymer แบบ Hydrophilic Lipophilic Balance ขนาด 200 mg/6 ml T202/61s SM1150 ครั้งที่ 1
SM859.pdf SPE ชนิด Copolymeric ระหว่าง Benzenesulfonic acid กับ C8 ขนาด 500 มิลลิกรัม,6 มิลลิลิตร T007/61 SM859 ครั้งที่ 1
SM1003.pdf SPE ชนิด Florisil PR/Carbograph ขนาด 500 mg/500 mg/6 ml T001/61s SM1003 ครั้งที่ 1
SM565.pdf SPE ชนิด HLB ขนาด 60 มิลลิกรัม/3 มิลลิลิตร T204/61s SM565 ครั้งที่ 1
SM1181.pdf SPE ชนิด Hydrophilic styrene divinylbenzene 30 mg/3mL T279/61s SM1181 ครั้งที่ 1
SM1184.pdf SPE ชนิด Hydrophilic styrene divinylbenzene 60 mg/3mL T282/61s SM1184 ครั้งที่ 1
SM1182.pdf SPE ชนิด N-Vinylpyrrolidone 30 mg/3mL T280/61s SM1182 ครั้งที่ 1
SM1188.pdf SPE ชนิด N-Vinylpyrrolidone 60 mg/3mL T293/61s SM1188 ครั้งที่ 1
SM1185.pdf SPE ชนิด N-Vinylpyrrolidone และ Divinylbenzene 30 mg/1mL T284/61s SM1185 ครั้งที่ 1
SM443.pdf SPE ชนิด Oasis MAX Cartridge 150 มิลลิกรัม/6 มิลลิลิตร T198/61s SM443 ครั้งที่ 1
SM549.pdf SPE ชนิด Polymeric ขนาด 30 มิลลิกรัม/3มิลลิลิตร T208/61 SM549 ครั้งที่ 1
SM548.pdf SPE ชนิด Polymeric ขนาด 60 มิลลิกรัม/3มิลลิลิตร T209/61 SM548 ครั้งที่ 1
SM420.pdf SPE ชนิด strong cation exchange 500 mg/3 mL T074/61 SM420 ครั้งที่ 1
SM481.pdf SPE ชนิด strong cation exchange 500 mg/6mL T327/61 SM481 ครั้งที่ 1
SM1159.pdf Split/Splitless Injector-Silver Seals T222/61s SM1159 ครั้งที่ 1
SM1160.pdf Splitess Liner T223/61s SM1160 ครั้งที่ 1
SM469.pdf Splitless Inlet Liner ชนิด singer-taper สำหรับ Splitless Inlet ของ GC Agilent T285/61s SM469 ครั้งที่ 1
SM1166.pdf Splitless Precision Liner T232/61s SM1166 ครั้งที่ 1
SM441.pdf Spring Coil สำหรับ LCMS Ion Trap รุ่น HCT T205/61s SM441 ครั้งที่ 1
CH825.pdf Staining Medium T046/61s CH825 ครั้งที่ 1
GR456.pdf Stainless Steel Cylinders G036/61 GR456 ครั้งที่ 1