โรคที่สำคัญของปลาเลี้ยงในตู้ที่พบได้บ่อยๆ
กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะโรคสัตว์น้ำ สัตว์ป่า และอื่นๆ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

โรคที่สำคัญของปลาเลี้ยงในตู้
           โรคที่สำคัญของปลาเลี้ยงในตู้ที่พบได้บ่อยๆ คือ โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและปรสิตแต่ก็อาจเกิดจากเชื้อรา และเชื้อไวรัสได้เช่นกัน
            • ปลาที่ป่วยด้วยเชื้อแบคทีเรีย จะมีอาการที่เห็นได้คือ เกิดรอยเป็นทางยาวสีแดงที่ปลายครีบ หรือที่ลำตัวหรือเกิดเป็นจุดสีแดงที่ลำตัว และมีการบวมที่ส่วนท้องและลูกตา การรักษาที่ดีที่สุด คือการ ใช้ยา ปฏิชีวนะ เช่น penicillin , amoxicillin หรือ erythomycin

            • สำหรับปลาที่ป่วยจากสาเหตุมาจากปรสิตที่พบบ่อย คือ โรคที่เรียกย่อๆ ว่า “ich- อิ๊ก ” โดยจะเกิดเป็นจุดสีขาวที่ครีบและลำตัวและปรสิตอาจจะเข้าไปอยู่ที่เหงือกซึ่งจะทำให้ปลาหายใจลำบาก และปลาที่เป็นโรคนี้ก็มีครีบที่บิดงอ ไม่กินอาหาร
            • ในการรักษาปลาที่ป่วยจำเป็นต้องมีการตรวจวินิจฉัยให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงก่อนจึงจะทำให้การรักษาได้ผล ดังนั้นถ้ามีปลาป่วย/ตาย ควรส่งตัวอย่างปลาที่ป่วย/ตาย เพื่อการวินิจฉัยโรคก่อน จึงจะสามารถแนะนำในการรักษาได้

หลักการสำคัญในการซื้อปลามาเลี้ยงในตู้ที่จะป้องกันการเกิดโรค คือ
            • ซื้อปลาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ (ทราบคุณภาพของปลา) และเป็นปลาที่สามารถเลี้ยงร่วมกันได้
            • จะต้องนำปลาที่ซื้อมาใหม่แยกเลี้ยงไว้ก่อนระยะหนึ่งเพื่อสังเกตอาการ ก่อนนำไปเลี้ยงในตู้ภายหลัง
            • หลีกเลี้ยงการทำให้ปลาเกิดความเครียด เช่นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่ใช้เลี้ยงอย่างกระทันหัน หรือการจับตัวปลาแรงๆ
            • ไม่ให้อาหารมากเกินไป            
            • แยกปลาที่แสดงอาการป่วยไปเลี้ยงต่างหากเพื่อทำการรักษา
            • ต้องทำการฆ่าเชื้อตะแกรงที่ใช้ช้อนปลาป่วยก่อนนำไปใช้ต่อไป
            • น้ำที่ใช้เลี้ยงปลาซื้อใหม่ไม่ควรนำไปเติมในตู้ปลาที่จะใช้เลี้ยงปกติ
            • คุณภาพของน้ำที่ใช้เลี้ยงจะต้องสะอาด และมีระบบรองที่ดี

* สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์น้ำ ให้บริการชันสูตรโรคปลา กุ้ง และสีตว์น้ำอื่นๆ โดยไม่คิดค่าบริการ